Relacje Inwestorskie

Akcjonariat

Więcej
Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów na WZ Udział (%)
TDJ Equity I Sp. z o.o.* 271 853 785 271 853 785 47,30%
Nationale-Nederlanden OFE** 59 300 000 59 300 000 10,32%
AVIVA OFE*** 55 400 000 55 400 000 9,64%
FAMUR SA**** 4 616 4 616 0,0008%
Pozostali 188 204 811 188 204 811 32,74%
Razem 574 763 212 574 763 212 100%

*dane według stanu na dzień 2019-06-17 (ZWZ)
** dane według stanu na dzień 2019-06-17 (ZWZ) – wartość podana łącznie na rachunkach zarządzanych przez NN PTE funduszy OFE i DFE
***pośrednio przez spółki zależne