Relacje Inwestorskie

Akcjonariat

Więcej
Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów na WZ Udział (%)
TDJ Equity I Sp. z o.o. 271 853 785 271 853 785 47,30%
Nationale-Nederlanden OFE* 61 799 000 61 799 000 10,75%
OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ 22 300 000 22 300 000 3,88%
FAMUR SA** 4 616 4 616 0,0008%
Pozostali 218 805 811 218 805 811 38,07%
Razem 574 763 212 574 763 212 100%

Tabela przedstawia dane zgodnie z ostatnim NWZFAMUR S.A., tj. według stanu na dzień 18.01.2021 r.

*Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. tj.: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny ("OFE") oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny ("DFE")
**pośrednio przez spółki zależne