PL

Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów na WZ Udział (%)
TDJ Equity I Sp. z o.o. 245.931.896 245.931.896 50,55%
Nationale-Nederlanden OFE 35 000 000 35 000 000 7,19%
AVIVA OFE 34 013 000 34 013 000 6,99%
Tomasz Domogała 8 106 855 8 106 855 1,67%
FAMUR S.A.* 1 000 1 000 0,0002%
Pozostali 163 417 249 163 417 249 33,59%
Razem 486 470 000 486 470 000 100%

*pośrednio przez spółkę zależną