Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów na WZ Udział (%)
TDJ Equity I Sp. z o.o. 318 902 396 318 902 396 57,00%
Nationale-Nederlanden OFE 35 000 000 35 000 000 6,26%
AVIVA OFE 34 013 000 34 013 000 6,08%
Tomasz Domogała 8 106 855 8 106 855 1,45%
FAMUR S.A.* 1 500 1 500 0,0003%
Pozostali 163 416 749 163 416 749 29,21%
Razem 559 440 500 559 440 500 100%

*pośrednio przez spółki zależne