Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów na WZ Udział (%)
TDJ Equity I Sp. z o.o. 318 902 396 318 902 396 55,48%
Nationale-Nederlanden OFE 39 957 114 39 957 114 6,95%
AVIVA OFE 52 400 000 52 400 000 9,12%
Tomasz Domogała 8 106 855 8 106 855 1,41%
FAMUR S.A.* 1 500 1 500 0,0003%
Pozostali 155 395 347 155 395 347 27,04%
Razem 574 763 212 574 763 212 100%

*pośrednio przez spółki zależne

Skontaktuj się