AM-50z-w

Kombajn chodnikowy AM-50z-w przeznaczony jest do drążenia wyrobisk o przekroju do 16,4 m2 (wersja niska) oraz do 22 m2 (wersja wysoka) w skałach o wytrzymałości na ściskanie do 60 MPa.

Maszyna może być stosowana w podziemnych zakładach górniczych, w polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego pod warunkiem, że będzie wyłączony spod napięcia przy maksymalnym wzroście stężenia metanu do 2%. Kombajn chodnikowy może być oznaczony znakiem CE lub cechą dopuszczenia WUG-GM-410/95.

Kombajn AM-50z-w spełnia wymagania dyrektyw:

 • 2006/42/WE Dyrektywa maszynowa
 • 94/9/WE Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
 • 2004/108/WE Kompatybilność elektromagnetyczna
 • prosta obsługa i konserwacja
 • łatwy transport pod ziemią każdego podzespołu
 • prosty montaż kombajnu
 • powierzchnie narażone na zużycie pokryte materiałami o dużej odporności na ścieranie
 • układ hydrauliczny kombajnu przystosowany do zasilania zewnętrznych odbiorników o napędzie hydraulicznym o ciśnieniu w zakresie od 12 do 20 MPa
 • duże możliwości konfiguracji
  wersja niska wersja wysoka  
Długość kombajnu 7470±50 7660±50 mm
Szerokość kombajnu 2120±50 mm
Wysokość kombajnu 1645±50 1845±50 mm
Szerokość ładowarki 2000 mm
- poszerzenie stałe 2500 mm
- poszerzenie stałe szerokie 3000 mm
Maksymalne zagłębienie organów w spąg 200±50 250±50 mm
Maksymalna wysokość urabiania 3758 4262 mm
Szerokość urabiania z jednego ustawienia maszyny 4800 5100 mm
Nacisk jednostkowy na spąg 0,11 MPa
Prześwit spągowy 135 mm
Maksymalna moc zainstalowana 169 kW
Moc silnika organu urabiającego 100 kW
Napięcie zasilania/częstotliwość 500/50 V/Hz
Masa kombajnu 28,4 29 t
 • hydraulicznie sterowany podest roboczy z mechanizmem podnoszenia stropnicy
 • system zraszania sektorowego
 • manipulator wiercąco-kotwiący
 • zespół do wiercenia wyprzedzającego
 • zamknięty układ chłodzenia zapewniający zmniejszenie zużycia wody przez kombajn
 • automatyczne centralne smarowanie