Alians strategiczny pomiędzy spółką FAMUR a Głównym Instytutem Górnictwa

Więcej

FAMUR SA i Główny Instytut Górnictwa podpisały w dniu 31 października br. porozumienie o współpracy strategicznej. Partnerski alians umocni pozycję obu podmiotów na polskim rynku oraz stworzy nowe możliwości ich rozwoju.

FAMUR SA i Główny Instytut Górnictwa będą współpracować w zakresie realizacji projektów badawczych w obszarach: górnictwa, geoinżynierii, przetwórstwa węgla, energii i inżynierii środowiska oraz opracowywania innowacyjnych technologii i rozwiązań dla branży wydobywczej. Oba podmioty dokonają wymiany doświadczeń i wieloletniego know-how na temat pozyskiwania funduszy w ramach infrastruktury górniczej i prowadzonych badań. Jako firmy silnie nastawione na inwestowanie w rozwój pracowników będą także dążyć do podnoszenia i doskonalenia kompetencji kadry pracowniczej. Partnerzy planują rozwijać współpracę poprzez działalność edukacyjną i promocyjną, m.in. organizację konferencji branżowych, promujących obszar badawczo-rozwojowy i innowacyjność, a także zamieszczanie publikacji w krajowych i międzynarodowych periodykach naukowych.

Przemysł wydobywczy w Polsce to branża o zróżnicowanych potrzebach i wysokich wymaganiach, dlatego potrzebuje takich sojuszy partnerskich jak ten Famuru i GIG-u. Wspólnie zgromadzony potencjał intelektualny oraz wieloletnie doświadczenie pozwolą bowiem na dostosowanie prowadzonych badań do oczekiwań rynku i klientów. Celem nawiązanej współpracy jest pozyskiwanie i propagowanie praktycznej wiedzy, niezbędnej do budowania innowacyjnych rozwiązań zwiększających efektywność procesu wydobycia surowców i bezpieczeństwo pracy, szczególnie w strefach niebezpiecznych – mówi Mirosław Bendzera, prezes zarządu FAMUR SA.

Bardzo cieszy nas podpisanie umowy strategicznej z Grupą FAMUR, ponieważ podstawowym obszarem działalności naszego Instytutu jest prowadzenie takich badań naukowych i prac rozwojowych, których wyniki są wdrażane do praktyki. Od samego początku powstania Instytutu jednym z głównych odbiorców wyników naszych prac była i jest nadal branża wydobywcza. Chcemy aktywnie uczestniczyć we wprowadzaniu innowacji w górnictwie i  cieszy nas możliwość podejmowania wspólnych wysiłków z Grupą FAMUR na rzecz poprawy jakości i bezpieczeństwa pracy w przemyśle – nadmienia Stanisław Prusek, dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa.

Porozumienie pomiędzy Grupą FAMUR a Głównym Instytutem Górnictwa stworzy nowe możliwości dla wdrażania wspólnie wypracowanych rozwiązań, co przyczyni się do rozwoju branży górniczej i sektorów z nią powiązanych. Grupa wniesie do modelu kooperacji swoje dotychczasowe doświadczenie w tworzeniu kompleksowych rozwiązań wydobywczych i systemów przeładunkowych oraz znajomość potrzeb klientów zarówno na rynku polskim, jak i globalnym. Główny Instytut Górnictwa posiada wykwalifikowaną kadrę naukową i zaplecze badawcze, jak również wieloletnie doświadczenie we współpracy z przemysłem wydobywczym, co uzupełnia potencjał rozpoczętej współpracy. Dzięki porozumieniu oba podmioty uzyskają możliwość skuteczniejszego zarządzania projektami oraz stworzenia innowacyjnych rozwiązań w działalności badawczej, zwiększając tym samym swoją konkurencyjność na rynku.

famur_pro_logo

Nasza wiedza, innowacje i inspiracje

Zobacz FAMUR PRO