Bardzo dobre wyniki pierwszego półrocza potwierdzeniem dynamicznego rozwoju Grupy FAMUR

Więcej

W pierwszej połowie bieżącego roku Grupa FAMUR osiągnęła ponad miliard złotych przychodów, ponad dwa razy więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Zarówno wynik netto, jak i EBITDA były prawie dwukrotnie wyższe niż w pierwszym półroczu 2017. Tak pozytywne rezultaty, przy minimalnym stopniu zadłużenia Grupy stanowią solidną bazę dla wprowadzania w życie nowej strategii rozwoju.

Grupa FAMUR dzięki aktywnej polityce sprzedażowej osiągnęła w pierwszej połowie roku blisko 1,1 mld złotych przychodów. Było to ponad dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku, kiedy przychody wyniosły 535 milionów złotych. Koncentracja na projektach budujących wartość dodaną oraz skuteczne wykorzystanie efektów synergii wynikających z integracji z Kopex rozszerzyły w sposób wymierny potencjał ofertowy Grupy i jej zdolności do realizacji nowych kontraktów.

–  Bardzo dobre wyniki finansowe I półrocza 2018 r. są potwierdzeniem skuteczności dopasowania prowadzonych działań do sytuacji rynkowej i zminimalizowania wpływu presji kosztowej odczuwalnej w ostatnich kwartałach. Jednocześnie zapewniają nam solidny bufor finansowy, a posiadany kapitał daje bezpieczeństwo prowadzenia bieżącej działalności i realizacji zaplanowanych inwestycji, stąd spółka mogła podzielić się zyskiem z naszymi akcjonariuszami. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniosła 44 grosze. Jej wypłatę zrealizowaliśmy 7 lipca. Osiągnięte wyniki oraz zwiększony, dzięki integracji z Kopeksem, potencjał Grupy zwłaszcza w obszarze kompleksowych, innowacyjnych technologii i usług stanowią doskonały punkt startowy dla nowej strategii rozwoju na lata 2019–2023 – mówi Mirosław Bendzera, prezes zarządu FAMUR.

Zrealizowany planowo proces integracji z Kopeksem w znaczącym stopniu przełożył się na wzrost sprzedaży w kraju i zagranicą. W pierwszej połowie roku Grupa rozszerzyła swoją obecność na krajowym rynku – wartość sprzedaży to 710,6 mln zł (rok wcześniej 342,4 mln zł). W Rosji i krajach WNP sprzedaż wyniosła 179,8 mln zł (rok wcześniej było to 100,9 mln zł). Rynek europejski to 139,6 mln zł (rok wcześniej 89,2 mln zł). Ameryka, Azja, Afryka i Australia wygenerowały sprzedaż na poziomie 42,1 mln zł (w pierwszej połowie 2017 roku było to 4,6 mln zł). Grupa FAMUR swoje plany w zakresie intensyfikacji ekspansji zagranicznej i szerszego wejścia na rynek globalny przedstawia w nowej strategii rozwoju na lata 2019–2023.

famur_pro_logo

Nasza wiedza, innowacje i inspiracje

Zobacz FAMUR PRO