FAMUR doceniony w rankingu narodowych czempionów

W najnowszym raporcie „Czempioni narodowi. Jakich potrzebuje Polska”, przygotowanym przez „Polityka Insight”, Grupa FAMUR zajęła wysokie 11. miejsce w kategorii innowacyjność. W klasyfikacji ogólnej spółka znalazła się na 28. miejscu, wyprzedzając większe podmioty zarówno państwowe, jak i prywatne. W raporcie oceniono ponad 100 krajowych spółek reprezentujących kluczowe dla rozwoju gospodarki obszary aktywności biznesowej.

Ranking wskazuje i ocenia krajowe podmioty, które są szczególnie aktywne poza granicami Polski. Z raportu wynika, że organizacje te charakteryzuje nie tylko wysoki wkład w potencjał gospodarczo-polityczny kraju, ale też znacząca rola, jaką pełnią w rozwoju społeczno-ekonomicznym. Autorzy raportu podają, że koncepcje łączenia największych polskich firm w celu osiągnięcia efektu skali i wykorzystania pojawiających się synergii nie ograniczają się do spółek państwowych. W grudniu 2016 r. FAMUR rozpoczął procedurę przejęcia Grupy KOPEX, a następnie integrację obu przedsiębiorstw. Dzięki tej transakcji FAMUR zakończył proces konsolidacji krajowego rynku okołogórniczego i zwiększył swoją obecność na rynkach zagranicznych. Z połączenia potencjałów obu podmiotów powstał polski czempion, oferujący kompleksowe rozwiązania dla branż wydobywczej, transportowo-przeładunkowej i energetycznej.

Więcej informacji w raporcie: „Czempioni narodowi. Jakich potrzebuje Polska”.