FAMUR otwiera nowy rozdział, integrując formalnie KOPEX

Więcej

Zakończony obecnie proces integracji FAMUR SA i KOPEX SA prowadzony był zgodnie z ogłoszonym 9 maja 2017 roku modelem integracji obu grup. Zakładał on włączenie części maszynowej Kopeksu do Grupy FAMUR. Zarządy obu spółek uznały, że konsolidacja pozwoli na zwiększenie skali działalności, zwielokrotnienie potencjału i znaczące przyspieszenie realizacji programu ekspansji zagranicznej, który stanowi immanentną część strategii rozwoju Grupy FAMUR. W ciągu pięciu najbliższych lat FAMUR SA planuje, że połowa przychodów grupy pochodzić powinna z rynków zagranicznych. W kwietniu 2018 r. akcjonariusze obu spółek wyrazili zgodę na sfinalizowanie tego procesu zgodnie z Planem Podziału KOPEX SA.

Zgodnie z założeniami doprowadziliśmy do finału złożony projekt integracji dwóch największych firm na krajowym rynku okołogórniczym. Połączenie potencjałów obu spółek stwarza nam realną możliwość budowy polskiego czempiona, gotowego do realizacji kompleksowych projektów o charakterze wydobywczo-energetycznym w dowolnym rejonie świata. Budując systematycznie nasze przewagi biznesowe, już teraz jesteśmy silnym i wiarygodnym partnerem na międzynarodowym rynku. Obecna, dobra koniunktura w branży surowców energetycznych przekłada się na rzeczywiste ożywienie w inwestycjach prowadzonych przez spółki wydobywcze w kraju i poza jego granicami, a także sprzyja nam w realizacji celu 50 proc. przychodów z eksportu do 2022 r. – mówi Mirosław Bendzera, prezes Zarządu FAMUR SA.

FAMUR opracował optymalny model struktury operacyjnej. W ramach pełnej integracji obu podmiotów stworzono w Zabrzu wspólne centrum serwisowo-diagnostyczno-modernizacyjne, odpowiedzialne za zarządzanie całą, wspólną flotą kombajnów ścianowych. Scalono produkcję nowych kombajnów ścianowych w najnowocześniejszym zakładzie FAMURU SA w Katowicach. Zintegrowano też całą działalność elektryczną i elektroniczną w nowym segmencie pod przewodnictwem spółki Elgór+Hansen. Równie istotne było jak najlepsze i efektywne wykorzystanie kompetencji załóg obu spółek. Dlatego przeprowadzono proces optymalizacji struktury i relokacji pracowników w obu grupach. Obecnie cała grupa FAMUR, wraz z połączoną częścią Kopeksu, to około 5 tys. pracowników.

Kluczową kwestią było precyzyjne opracowanie docelowych procesów i dobranie pracowników do poszczególnych zadań w nowej, połączonej strukturze. Alokowaliśmy pracowników tak, by zapewnić jak najlepsze wykorzystanie posiadanych przez nich kompetencji, wiedzy i know-how. Daje to Grupie FAMUR gwarancję realizacji kolejnych kontraktów, które wymagać będą specjalistycznych umiejętności, sprawności i elastyczności operacyjnej oraz szybkości działania – podkreśla Bartosz Bielak, wiceprezes Zarządu FAMUR SA.

Sytuacja rynkowa oraz osiągnięte w minionym roku przychody są, zdaniem Zarządu FAMUR SA, solidną bazą dla opracowania i wprowadzenia w życie nowej strategii rozwoju Grupy FAMUR. Chcemy działać w skali globalnej, dlatego działania spółki koncentrują się na analizie konkretnych scenariuszy i wariantów budowy biznesowej obecności grupy na poszczególnych rynkach, w różnych regionach świata. Zakończona formalna integracja z Kopeksem rozszerzyła w sposób wymierny potencjał ofertowy Grupy i jej zdolności do realizacji nowych kontraktów. Perspektywiczne dla Famuru rynki eksportowe to Rosja, Kazachstan, Turcja, Indonezja, Argentyna i Meksyk. Grupę interesują także nowe kierunki, jak Indie, Chiny, USA, Kanada i Australia. Dla uzyskania rzeczywistego efektu globalnej aktywności i tworzenia wartości dodanej w wieloletniej perspektywie, analizowane są obszary, gdzie istnieją realne możliwości rozwoju oraz poszukiwane projekty, które zapewnią największy potencjał wzrostu Grupy. Strategia ekspansji zagranicznej ma być przedstawiona rynkowi w trzecim kwartale tego roku.

famur_pro_logo

Nasza wiedza, innowacje i inspiracje

Zobacz FAMUR PRO