FAMUR w gronie polskich firm walczących o indyjskie kontrakty

Więcej

Grupa FAMUR i Polski Fundusz Rozwoju SA dołączyły w dniu 15 maja 2018 r. do członków porozumienia, które wcześniej zawiązały Jastrzębska Spółka Węglowa, Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa oraz Indyjsko-Polska Izba Handlowo-Przemysłowa. Wspólna inicjatywa zobowiązuje partnerów do współpracy przy pozyskiwaniu zamówień na rynku indyjskim w branży górniczej i energetycznej, w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i przy współudziale pozostałych stron. Według uczestników tego porozumienia, pozwoli ono w sposób wymierny i efektywny na konkurowanie z innymi podmiotami oferującymi swoje produkty, usługi i urządzenia na rynku indyjskim, a także pozwoli na optymalizację kosztów i przyczyni się do realizacji długofalowej strategii rozwoju sektora ukierunkowanej na ekspansję zagraniczną.

Dzisiejsze porozumienie tworzy branżową platformę współpracy, która dzięki połączeniu kompetencji i potencjałów jej partnerów pozwoli zbudować kompleksową ofertę dopasowaną do specyfiki, potrzeb i oczekiwań rynku indyjskiego. Jestem przekonany, że dzięki współpracy z innymi partnerami będziemy mogli z powodzeniem realizować całościowe projekty w sektorze górniczym i energetycznym, jednocześnie promując polską technologię, know-how oraz markę Made in Poland. Dzięki takiemu podejściu wzrasta atrakcyjność i konkurencyjność naszej oferty, a klient ma ten komfort, że współpracuje z jedną, uzupełniającą się, grupą partnerów. Ta forma współpracy ułatwi również profesjonalne zarządzanie dużymi projektami oraz poprawi efektywność w zakresie pozyskiwania środków na ich realizację. Tym samym dzięki uzupełnianiu wzajemnych kompetencji polskie firmy otwierają sobie realne możliwości ekspansji nie tylko w Indiach, ale docelowo także na innych rynkach. Partnerstwo biznesowe wpisuje się idealnie w koncepcję rozwoju obecności Grupy FAMUR na zagranicznych rynkach, z których w 2022 roku powinna pochodzić ponad połowa przychodów – podkreśla Mirosław Bendzera, prezes Zarządu FAMUR SA.

Dołączenie Polskiego Funduszu Rozwoju do porozumienia wpisuje się w strategię Grupy PFR, która koncentruje się wokół wspierania ekspansji zagranicznej polskiego przemysłu oraz budowania globalnie konkurencyjnych rozwiązań biznesowych. Indie jako jeden z największych producentów węgla na świecie oraz innych surowców są dla Polski ważnym partnerem na rynku maszyn wydobywczych i szerzej – Inteligentnej Kopalni. Polskie górnictwo jest nowoczesne technologicznie i istnieje realna szansa, że synteza tych ponad 100 lat doświadczeń polskiego przemysłu w jedną ofertę stanowić będzie przewagę komparatywną na indyjskim rynku – powiedział wiceprezes PFR Bartłomiej Pawlak, który nadzoruje koordynacje Programu Inteligentna Kopalnia, będącego jednym z Programów Flagowych w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Dla uczestników porozumienia istotne jest wykorzystanie szansy, jaką jest otwieranie się rynku indyjskiego na zagraniczne firmy i inwestycje. Polska postrzegana jest w Indiach jako kraj dysponującymi wysokimi kompetencjami w sektorze wydobywczym, co oznacza dobre perspektywy dla aktywności naszych firm w tym obszarze gospodarki indyjskiej. Porozumienie partnerów, w którym uczestniczą polskie firmy, izba wspierającą doradztwem przedsiębiorców i instytucja finansowa, to nowy model aktywności, nakierowanej na budowanie kompetencji i aktywnej obecności polskich firm za granicą. Partnerstwo daje gwarancję na realną biznesową ekspansję i budowanie oferty rzeczywiście odpowiadającej potrzebom indyjskiego rynku. Porozumienie z partnerami dotyczące współpracy na rynku indyjskim będzie naturalnym elementem przyszłej strategii i pozwoli na skuteczne zwiększanie globalnego zaangażowania Grupy FAMUR.

famur_pro_logo

Nasza wiedza, innowacje i inspiracje

Zobacz FAMUR PRO