Grupa FAMUR i Jastrzębska Spółka Węglowa planują wspólnie pracować nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla górnictwa głębinowego

Więcej

Grupa FAMUR i Jastrzębska Spółka Węglowa, przy aktywnym udziale Jastrzębskich Zakładów Remontowych oraz JSW Innowacje, otwierają drogę do współpracy w ramach opracowywania innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych zwiększających efektywność oraz umożliwiających monitorowanie procesu wydobycia węgla kamiennego w kopalniach głębinowych, przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa pracy. W ramach kooperacji obie spółki są również zainteresowane możliwością oferowania usług w zakresie wspólnie wypracowanych rozwiązań, celem umożliwienia dostępu do wyników prac możliwie szerokiemu kręgowi odbiorców. Umowa o współpracy wynika z komplementarnego charakteru działalności obu firm, a jej nadrzędnym celem jest rozwój oraz promocja polskiej myśli technologicznej w obszarze górnictwa głębinowego.

– Skupiając się na wzroście efektywności wydobycia i automatyzacji tego procesu przy jednoczesnym zwiększaniu bezpieczeństwa ludzi pracujących w strefach zagrożenia, dążymy do powstania Inteligentnej Kopalni, zgodnej z założeniami koncepcji Przemysłu 4.0. Jestem przekonany, że potencjał takich rozwiązań ma szansę zwiększyć wydajność polskich spółek wydobywczych, a także stać się podstawą sukcesu wspólnej oferty na rynkach zagranicznych, stanowiąc dodatkowy czynnik rozwoju polskiej gospodarki – mówi Mirosław Bendzera, Prezes Zarządu FAMUR SA. – Wspólnie z JSW mamy możliwość generowania efektów synergii wynikających z wieloletniego doświadczenia rynkowego, unikalnego know-how i bogatego portfolio projektów innowacyjnych. Podpisanie umowy z Jastrzębską Spółką Węglową i otwarcie dużego obszaru współpracy to kolejny krok w kierunku budowania Polskich Championów i silnej marki firm Made in Poland – dodaje.

Grupa FAMUR jest obecna u klientów w ponad 40 krajach na pięciu kontynentach, a udział eksportu w przychodach wynosi ok. 40 proc. Aktualnie Spółka pozyskuje kompleksowe kontrakty w Rosji, Kazachstanie, Turcji, Meksyku czy Argentynie. W najbliższej przyszłości planuje rozwinięcie sprzedaży na takich rynkach, jak Australia, Chiny, Indie, USA, Kanada.

famur_pro_logo

Nasza wiedza, innowacje i inspiracje

Zobacz FAMUR PRO