KOPEX uzgodnił z JSW SA podstawowe warunki sprzedaży akcji PBSz SA

Więcej

Podpisanie Term-Sheet jest konsekwencją zakończenia kilkumiesięcznych rozmów między partnerami. JSW w styczniu br. złożyła warunkową wiążącą ofertę przejęcia 95,01 proc. Przedsiębiorstwa Budowy Szybów. Właścicielami ok. 95 proc. akcji PBSz są spółki Grupy KOPEX, obecnie wchodzącej w skład Grupy FAMUR. Na podpisanie ostatecznej umowy, konkretyzującej prawa i obowiązki stron oraz warunki przejścia akcji PBSz na JSW strony mają 3 miesiące od daty podpisania Term-Sheet.

– Finalizujemy transakcję sprzedaży akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów. Działanie to jest wynikową rozważanej od początku procesu i zakładanej w umowie restrukturyzacyjnej  z dnia 1 grudnia 2016 roku opcji sprzedaży tego aktywa jako sposobu na spłatę zadłużenia i zakończenie restrukturyzacji Grupy KOPEX. Jednocześnie pozwoli nam skupić się na doskonaleniu modelu operacyjnego i realizacji nowej strategii rozwoju Grupy FAMUR. Należy podkreślić, że Term-Sheet określa jedynie ramy transakcji, której dojście do skutku uzależnione będzie od wynegocjowania i podpisania umowy sprzedaży akcji oraz spełnienia szeregu warunków  – mówi Bartosz Bielak, wiceprezes zarządu Kopex SA

Transakcja uzależniona jest m.in. od uzyskania zgody UOKIK na koncentrację, zwolnienia obciążeń na majątku PBSz i na przedmiocie transakcji wynikających z umowy restrukturyzacyjnej, zawarcia satysfakcjonujących porozumień ze związkami zawodowymi PBSz i dwoma największymi kontrahentami PBSz (tj. Tauron Wydobycie SA oraz KGHM Polska Miedź SA) w celu potwierdzenia stanu realizacji kontraktów, a także od zgody obligatariuszy JSW oraz uzyskania zgód korporacyjnych.

Przedmiotem działalności PBSz jest wykonawstwo specjalistycznych usług górniczych: wyrobisk pionowych (głównie szybów i szybików), poziomych i tuneli, budownictwo, działalność w zakresie architektury, inżynierii, wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi, w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa.

famur_pro_logo

Nasza wiedza, innowacje i inspiracje

Zobacz FAMUR PRO