Szczęść Boże Górniczej Braci!

Więcej

Z okazji Dnia św. Barbary
składamy wszystkim Pracownikom branży górniczej
oraz ich Rodzinom życzenia wszelkiej pomyślności
i zdrowia. Niech patronka górników otacza Was swoją opieką!

Zarząd i Pracownicy Grupy FAMUR

famur_pro_logo

Nasza wiedza, innowacje i inspiracje

Zobacz FAMUR PRO