Szczęść Boże Górniczej Braci!

Więcej

Z okazji Dnia św. Barbary
składamy wszystkim Pracownikom branży górniczej
oraz ich Rodzinom życzenia wszelkiej pomyślności
i zdrowia. Niech patronka górników otacza Was swoją opieką!

Zarząd i Pracownicy Grupy FAMUR