Zaproszenie do składania ofert na badanie rocznych sprawozdań finansowych Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej FAMUR za lata 2018 i 2019

Więcej

FAMUR – zapytanie ofertowe

Hamonogram Badania Sprawozdania Finansowego – załącznik nr 1

Umowa na usługi audytorskie – załącznik nr 2

Oświadczenie Zarządu Spółki – załącznik nr 3

Zobowiązanie do zachowania poufności – załącznik nr 4

 

famur_pro_logo

Nasza wiedza, innowacje i inspiracje

Zobacz FAMUR PRO