Więcej

Kondolencje dla PGG SA i KWK Ruda Ruch Bielszowice

4.10.2019

Składamy najgłębsze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim ofiary silnego wstrząsu w KWK Ruda Ruch Bielszowice oraz wszystkim pracownikom kopalni i PGG SA. Zarząd i pracownicy Grupy FAMUR

Grupa FAMUR osiągnęła 521 mln zł przychodów w drugim kwartale 2019

3.09.2019

Przychody Grupy osiągnęły w pierwszym półroczu 2019 roku 994 mln zł i były niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (1 064 mln zł). Zróżnicowany mix produktowo-usługowy wpływający na wielkość przychodów w połączeniu z doskonaleniem procesów produkcyjnych oraz dbałością o efektywność kosztową pozwolił na poprawę rentowności raportowanych wyników.

Challenging projects need a trusted partner – FAMUR SA na MTGPEiH Katowice 2019

16.08.2019

Grupa FAMUR po raz kolejny będzie obecna na Międzynarodowych Targach Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego w Katowicach. Wydarzenie odbywać się będzie od 10 do 13 września na terenach Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Spodka.

Zaproszenie do przetargu

5.08.2019

FAMUR SA z siedzibą: 40698 Katowice, ul. Armii Krajowej 51 (rejestr przedsiębiorców KRS prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000048716, NIP 6340126246, wpłacony w całości kapitał zakładowy w wysokości 5.747.632,12 złotych) informuje o kontynuacji procesu dezinwestycji nieruchomości zbędnych do prowadzenia działalności operacyjnej. Kontynuowane działania dezinwestycyjne są bezpośrednio związane z przyjętą przez Grupę FAMUR […]

Kondolencje dla PGG SA i KWK Murcki-Staszic

1.07.2019

Wyrażamy ogromny smutek w związku z tragedią, która wydarzyła się w KWK Murcki-Staszic. Przekazujemy najgłębsze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim ofiar oraz wszystkim pracownikom kopalni i Polskiej Grupy Górniczej SA. Zarząd i pracownicy Grupy FAMUR

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki PRIMETECH SA ogłoszone przez FAMUR SA

14.06.2019

Poniżej zamieszczone jest wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”) („Wezwanie”), w związku z planowanym nabyciem przez FAMUR SA („Wzywający”) akcji Spółki, stanowiących 100% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Niniejsze Wezwanie jest ogłaszane na podstawie art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 623) („Ustawa”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań („Rozporządzenie”).

Kolejny stabilny kwartał dla Grupy FAMUR

31.05.2019

Przychody Grupy za pierwszy kwartał 2019 roku wyniosły 473,6 mln zł i były niższe w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego (501,5 mln zł). Zróżnicowany mix produktowy wpływający na wartość przychodów w połączeniu z ciągłym doskonaleniem procesów produkcyjnych oraz dbaniem o niski poziom kosztów zaowocował poprawą rentowności raportowanych wyników.

Powstaje kolejna klasa patronacka Famuru. Nabór już trwa!

22.05.2019

We wtorek, 21 maja, FAMUR podpisał umowę o współpracy z Zespołem Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach. Na jej mocy ma zostać utworzona klasa patronacka o profilu operator obrabiarek skrawających. To kolejna taka współpraca Famuru ze szkołami technicznymi.

FAMUR podpisał umowę na dostawę kompleksu ścianowego do JSW SA KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice

15.05.2019

FAMUR SA, czołowy dostawca rozwiązań dla branży wydobywczej w Europie, oraz JSW SA, największy producent węgla koksowego w Unii Europejskiej, podpisały 13 maja br. umowę na dostawę kompleksu ścianowego wraz z niezbędnym wyposażeniem do KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice. Wartość umowy wynosi blisko 124 mln złotych.

Dobre wyniki Grupy FAMUR w 2018 roku. Spółka osiągnęła przychody sięgające ponad 2,2 mld zł i 220 mln zysku netto

17.04.2019

Grupa FAMUR, jeden z kluczowych producentów rozwiązań wydobywczych i systemów przeładunkowych na świecie, odnotowała dobre wyniki w 2018 roku. Przychody w ciągu minionych 12 miesięcy wzrosły o 53% i osiągnęły 2,229 mld zł na koniec 2018 r. przy zysku netto Grupy wynoszącym 220 mln zł. Dobre wyniki są efektem zakończonego z sukcesem procesu integracji z Grupą KOPEX, konsekwentnej realizacji strategii Grupy FAMUR oraz sprzyjającej koniunktury rynkowej.