CENTRA MONITORINGU WIZYJNEGO

W ramach usługi projektowane i wykonywane są centra monitoringu wizyjnego. Pierwszym etapem jest scalanie systemu kamer, które były dotychczas wykorzystywane u użytkownika, oraz doposażanie - zgodnie z potrzebami - w dodatkowe urządzenia. Następnie dobierane i dostarczane jest oprogramowanie stanowiące interfejs użytkownika. Zabudowane zostają również odpowiednie rejestratory z macierzami dyskowymi adekwatnymi do ilości danych koniecznych do zarejestrowania obrazu z kamer objętych systemem.

Dzięki bogatemu doświadczeniu w prowadzeniu instalacji w obiektach przemysłowych nasze systemy są optymalne cenowo, przy jednoczesnym uwzględnienieniu mogących występować lokalnie stref zagrożonych wybuchem (np. punktów przesypowych w zakładach przeróbczych). Daje to pewność, że system zostanie stworzony zgodnie ze wszystkimi wymogami bezpieczeństwa obowiązującymi na danym obiekcie.

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku centrów dyspozytorskich, usługa ta jest wykonywana „pod klucz”. Oznacza to, że w ramach zlecenia możemy dobrać sprzęt, wykonać dokumentację i instalację, wyposażyć i wyremontować pomieszczenie, a następnie przeprowadzić szkolenie z obsługi dostarczonego systemu monitoringu.