CSR - Odpowiedzialny Biznes

Więcej

Dobre zarządzanie firmą to dla nas coś więcej niż rachunek ekonomiczny – to tworzenie bezpiecznych miejsc pracy, przejrzyste zasady działania, dbanie o środowisko, dialog ze społecznością lokalną i angażowanie się w projekty na jej na rzecz. Wierzymy bowiem, że biznes powinien rozwijać się wspólnie z otoczeniem, a nie jego kosztem.

Kluczowe liczby z zakresu CSR

5

prowadzonych akcji społecznych

+300

zaangażowanych pracowników

+550

odbiorców naszych działań

Nasze akcje

Zamknij
Wytwórnia Kompetencji Społecznych i Obywatelskich
Zamknij
Pokolorujmy Dzieciom Świat
Zamknij
Kopalnia Aktywności
Zamknij
Dzień Działań Społecznych

Jesteśmy świadomi, że sukces firmy zależy przede wszystkim od jej pracowników. Dlatego tak bardzo liczą się dla nas ich kompetencje. W Grupie FAMUR zatrudniamy około 5 tys. osób, starając się umożliwiać im rozwój zawodowy i budując społeczność opartą na wartościach.

Zobacz 5 kluczowych wartości Grupy FAMUR.

BHP

Wysoki poziom bezpieczeństwa pracy jest szczególnie istotną kwestią dla Grupy FAMUR. Realizujemy to zdanie poprzez zapewnianie odpowiednich warunków pracy oraz podnoszenie wiedzy w obszarze BHP.

Więcej informacji w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Komunikacja wewnętrzna

Dobra komunikacja wewnątrz firmy to podstawa dla jej sprawnego funkcjonowania i realizowania zadań biznesowych. Dbamy o to, by była ona oparta na dialogu. Przykładem takich działań jest wprowadzenie skrzynek komunikacyjnych, przy pomocy których pracownicy mogą zgłaszać swoje pomysły i uwagi, a także wydawanie kwartalnika „Fama”, współtworzonego przez osoby zatrudnione na różnych szczeblach naszej spółki.

W naszej aktywności biznesowej uwzględniamy obecne i przyszłe konsekwencje oddziaływań środowiskowych wynikające ze stosowanych procesów technologicznych w zakładach produkcyjnych Famuru. W ramach wdrożonego i certyfikowanego Systemu Zarządzania ISO 14001 dążymy do minimalizowania znaczących wpływów na środowisko. W tym zakresie stawiane i realizowane są cele, których ramy wyznacza przyjęta przez Zarząd FAMUR SA Polityka Środowiskowa. Zadania te są ukierunkowane na doskonalenie gospodarowania odpadami, stosowanie technologii przyjaznych otoczeniu, podnoszenie świadomość ekologicznej pracowników oraz wprowadzenie racjonalnego wykorzystania mediów energetycznych.

Więcej informacji w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Jesteśmy nie tylko jednym z większych pracodawców w Polsce, ale także partnerem dla lokalnych społeczności – szczególnie tam, gdzie znajdują się nasze zakłady. Chcemy, aby sukces firmy przekładał się również na rozwój jej otoczenia.

Akcje społeczne

Najlepszym przykładem działań Grupy FAMUR na rzecz lokalnych społeczności jest udział w akcjach i projektach, takich jak Kopalnia Aktywności, Wytwórnia Kompetencji Społecznych i Obywatelskich, Pomaluj Dzieciom Świat, Kilometry Dobra czy bożonarodzeniowe zbiórki na rzecz organizacji pomocowych.

Współpraca ze szkołami i uczelniami

Jesteśmy firmą z wieloletnią tradycją, która zatrudnia kolejne pokolenia pracowników. Z tego powodu ważne są dla nas dobre relacje ze szkołami technicznymi i zawodowymi oraz uczelniami wyższymi, na których kształcą się nasi potencjalni specjaliści. Staramy się wpływać na ich rozwój, oferując możliwość zdobyć doświadczenia zawodowego poprzez praktyki i staże w Grupie FAMUR. Bierzemy również udział w targach edukacyjnych i branżowych konferencjach naukowych, przybliżając pracę naszej firmy, a także wspieramy własne klasy patronackie.

TDJ Foundation

Ideą TDJ Foundation jest udzielanie wsparcia m.in. dzieciom pracowników TDJ SA, z którym związany jest FAMUR SA. Inwestuje się przede wszystkim w edukację, by stwarzać jak najlepsze szanse na rozwój przyszłym pokoleniom.

Więcej informacji na stronie TDJ Foundation.

Kontakt CSR

Pytania dotyczące CSR można kierować na adres

Kontakt dla [wprowadź tutaj]
csr@famur.com