Odpowiedzialny biznes

Dobre zarządzanie firmą to dla nas tworzenie bezpiecznych miejsc pracy, działanie zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego, jak również dbanie o środowisko i dialog ze społecznością lokalną. Realizując strategie biznesowe, nie zapominamy o globalnej idei zrównoważonego rozwoju.

Pytania dotyczące CSR można kierować na adres: csr@famur.com.pl