fbpx

Dobre wyniki Grupy FAMUR w 2018 roku. Spółka osiągnęła przychody sięgające ponad 2,2 mld zł i 220 mln zysku netto

Grupa FAMUR, jeden z kluczowych producentów rozwiązań wydobywczych i systemów przeładunkowych na świecie, odnotowała dobre wyniki w 2018 roku. Przychody w ciągu minionych 12 miesięcy wzrosły o 53% i osiągnęły 2,229 mld zł na koniec 2018 r. przy zysku netto Grupy wynoszącym 220 mln zł. Dobre wyniki są efektem zakończonego z sukcesem procesu integracji z Grupą KOPEX, konsekwentnej realizacji strategii Grupy FAMUR oraz sprzyjającej koniunktury rynkowej.

Przychody z rynku krajowego zwiększyły się z 912 mln zł w 2017 r. do 1 491 mln zł w 2018 r. Eksport na rynki zagraniczne wzrósł o 35%, z 547 mln zł w 2017 r. do 738 mln zł w 2018 r. Do największych kontraktów pozyskanych poza Polską w 2018 r. należały m.in. dostawa kompleksów ścianowych do Rosji o wartości 22 i 23 mln EUR (dwie umowy), kompleksu ścianowego do Kazachstanu na łączną kwotę 19 mln EUR czy kompleksu Mikrus do Chin za 17 mln EUR. „Bardzo dobre wyniki 2018 roku są potwierdzeniem właściwie określonych celów strategicznych i skuteczności całej Grupy w ich realizacji oraz zakończenia procesu integracji FAMUR i KOPEX. Osiągnęliśmy rekordowy wolumen sprzedaży zagranicznej w kwocie prawie 740 mln zł, czyli o 35% więcej niż w 2017r. Od końca trzeciego kwartału ubiegłego roku do dzisiaj pozyskaliśmy  szereg istotnych kontraktów eksportowych, których realizacja będzie miała miejsce w 2019 roku”  – podkreśla Mirosław Bendzera, prezes zarządu Grupy FAMUR. Segment Underground generujący w Grupie największe przychody zanotował wzrost o 38% r/r z 1,018 mld zł do 1,407 mld zł. Segment poprawił również swoją rentowność. Zwiększone obroty są efektem pozytywnych uwarunkowań rynkowych w krajowym górnictwie, jak również integracji aktywów przejętej Grupy KOPEX z Grupą FAMUR. Obszar Surface również zanotował wzrost przychodów. Zwiększyły się one o 27%, z 292 mln zł w 2017 r. do 371 mln zł w 2018 r. Zmniejszyła się nieco marża brutto na sprzedaży – o 3 p.p., ze względu na odnotowywany w przemyśle wysoki wzrost kosztów materiałów, pracy i kooperacji. W związku z założeniami pięcioletniej strategii Grupy, FAMUR zamierza utrzymać swoją ugruntowaną pozycję w przemyśle elektromaszynowym, zwłaszcza w przedsięwzięciach powiązanych z kopalniami odkrywkowymi, energetyką, rozwojem portów i terminalami przeładunkowymi. W segmencie Usług Górniczych wyraźny był wzrost przychodów i rentowności wynikający z intensyfikacji działań mających na celu udostępnianie nowych złóż w krajowych spółkach wydobywczych. Przychody osiągnęły 301 mln zł w 2018 r. w stosunku do 108 mln w drugim półroczu 2017, czyli okresu od kiedy konsolidowano dane po akwizycji Grupy KOPEX. Wyraźnej poprawie uległa również marża brutto na sprzedaży, która zwiększyła się z 7% do 12% r/r. Kluczowym czynnikiem dla przyrostu przychodów i marżowości była budowa Szybu Grzegorz dla Tauron Wydobycie. Najmniejszym i zarazem najmłodszym segmentem działalności Grupy FAMUR jest Elektryka. Jego zadaniem jest projektowanie oraz produkcja oprzyrządowania elektrycznego dla górnictwa, jak również automatyka systemów przemysłowych. Przychody obszaru wzrosły z 41 mln zł w II połowie 2017 r., czyli okresu konsolidowania wyników po akwizycji KOPEX, do 150 mln zł w 2018 r. Marża brutto na sprzedaży wzrosła z 27% do 28% r/r. „Wzrosty przychodów we wszystkich segmentach operacyjnych Grupy to wynik konsekwentnej realizacji strategii, ciągłej poprawy modelu operacyjnego oraz utrzymującej się dobrej koniunktury na rynku surowców energetycznych. Towarzysząca im poprawa marżowości pokazuje, że Grupa umiejętnie zarządza kosztami operacyjnymi i elastycznie dostosowuje się do zmian rynkowych” – podsumowuje Mirosław Bendzera, prezes zarządu FAMUR SA.

Globe icon PL Globe icon