DURACHROM

Powłoki ochronne wg technologii DURACHROM, stosowane jako zabezpieczenia antykorozyjne na tłoczyskach cylindrów i rdzennikach podpór hydraulicznych, charakteryzują się w porównaniu z powłokami konwencjonalnymi wyższą odpornością na czynniki korozjotwórcze, a stosowane materiały i procesy wytwórcze nie stanowią żadnego zagrożenia dla środowiska naturalnego.

DURACHROM skutecznie zastępuje wszystkie standardowe powłoki antykorozyjne typu galwanicznego, jak chrom, nikiel, nikiel-chrom itp.
W związku z dużą zawartością chromu i niklu, powłoki DURACHROM charakteryzują się odpornością na działanie korozji atmosferycznej, wód naturalnych (w tym wody morskiej i wód kopalnianych), średnio stężonych roztworów soli, roztworów alkalicznych, nisko stężonych kwasów organicznych i większości nieorganicznych.

W porównaniu z typowymi galwanicznymi powłokami chromowymi,  DURACHROM wykazuje znacznie większą elastyczność – nie pęka przy dużych naprężeniach ściskających (rozciągających) w rdzeniu tłoczyska bądź rdzennika i nie odpryskuje w wyniku punktowych, lokalnych dynamicznych obciążeń powierzchni powłoki.

W zestawieniu z galwanicznymi powłokami miedzianymi, powłoki DURACHROM wykazują wielokrotnie większą odporność antykorozyjną, a także mechaniczną, w obszarze odporności na „wycieranie”.
Zdecydowanie największe efekty techniczno-ekonomiczne stosowania powłok wg technologii DURACHROM występują w procesach remontów zewnętrznych powierzchni tłoczysk i rdzenników dużych cylindrów hydraulicznych, w szczególności stojaków i podpór. Korzyści te płyną nie tylko z „dużej” ilości dm2 odnawianej powierzchni, ale również z niebagatelnych oszczędności powstających w wyniku możliwości wyeliminowania z procesu remontu operacji napawania, zapewniającej chronionej powierzchni „powrót” do wymiaru nominalnego, nawet jeśli głębokość wżerów korozyjnych przekraczała wielkości ca. 0,5 – 0,7 mm.

Wymiary nominalne
Średnica tłoczyska Geometria powłoki Geometria powłoki Średnica tłoczyska Geometria powłoki Geometria powłoki Średnica tłoczyska Geometria powłoki Geometria powłoki
d nominalna G min L max d nominalna G min L max d nominalna G min L max
40 0,65  850 140  0,75 2000 270    0,75* 2500
50 0,65  850 150 0,75* 2000 275    0,75* 2500
55 0,65  850 160 0,75* 2000 280    0,75* 2500
56 0,65  850 180 0,75* 2000 285    0,75* 2500
60 0,65  850 185 0,75* 2000 305    0,75* 2500
63 0,65  850 190 0,75* 2000 315    0,75* 2500
70 0,65  850 195 0,75* 2000 320    0,75* 2500
80 0,65  850 200 0,75* 2000 330    0,75* 2500
90 0,65  850 210 0,75* 2500 350    0,75* 2500
95 0,75 2000 225 0,75* 2500 355    0,75* 2500
100 0,75 2000 230 0,75* 2500 370    0,75* 2500
110 0,75 2000 240 0,75* 2500 380    0,75* 2500
115 0,75 2000 245 0,75* 2500 390    0,75* 2500
120 0,75 2000 250 0,75* 2500 400    0,75* 2500
125 0,75 2000 260 0,75* 2500 410    0,75* 2500
130 0,75 2000 265 0,75* 2500 410    0,75* 2500
Wymiary remontowe
Średnica tłoczyska Geometria powłoki Geometria powłoki Średnica tłoczyska Geometria powłoki Geometria powłoki
d nominalna G min L max d nominalna G min L max
77,5 0,65 850 159 0,75* 2000
78,8 0,75 2000 186 0,75* 2000
97,5 0,75 2000 187,5 0,75* 2000
98,8 0,75 2000 188,8 0,75* 2000
112,5 0,75 2000 193,8 0,75* 2000
113,8 0,75 2000 194 0,75* 2000
114 0,75 2000 197,5 0,75* 2000
137,5 0,75 2000 198,8 0,75* 2000
138,5 0,75 2000 237,5 0,75* 2500
139 0,75 2000 238,8 0,75* 2500
* mozliwe jest nałożenie pokryć zewnętrznych w wykonaniu specjalnym:
  • grubość powłoki G=1,2 mm
  • średnica d w tolerancji h8, f9 i innych
  • chropowatość Ra=0,8 lub Ra=0,4