ESG

Społeczeństwo

Więcej

Jesteśmy świadomi, że sukces firmy zależy przede wszystkim od jej pracowników. Dlatego tak bardzo liczą się dla nas ich kompetencje. W Grupie FAMUR zatrudniamy około 2 tys. osób, starając się umożliwiać im rozwój zawodowy i budując społeczność opartą na wartościach.

Zobacz 5 kluczowych wartości Grupy FAMUR.

BHP

Wysoki poziom bezpieczeństwa pracy jest szczególnie istotną kwestią dla Grupy FAMUR. Realizujemy to zdanie poprzez zapewnianie odpowiednich warunków pracy oraz podnoszenie wiedzy w obszarze BHP.

Więcej informacji w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Komunikacja wewnętrzna

Dobra komunikacja wewnątrz firmy to podstawa dla jej sprawnego funkcjonowania i realizowania zadań biznesowych. Dbamy o to, by była ona oparta na dialogu. Przykładem takich działań jest wprowadzenie skrzynek komunikacyjnych, przy pomocy których pracownicy mogą zgłaszać swoje pomysły i uwagi, a także wydawanie kwartalnika „Fama”, współtworzonego przez osoby zatrudnione na różnych szczeblach naszej spółki. Ważnym punktem w komunikacji wewnętrznej jest również regularne wysyłanie newslettera z informacjami jako podsumowanie istotnych wydarzeń Spółki i jej otoczenia biznesowego. W czasie pandemii tworzymy wydania specjalne z najważniejszymi informacjami i przepisami dotyczącymi COVID-19, które każdy z pracowników dostaje na skrzynkę mailową.

 


 

Grupa FAMUR raportuje wskaźniki niefinansowe w oparciu o Standardy Global Reporting Initiative (GRI Standards) – opcja Core oraz wytyczne i dobre praktyki rynkowe w zakresie raportowania zintegrowanego.

 

Wskaźniki z obszaru społecznego za poszczególne okresy sprawozdawcze dostępne są w następujących dokumentach:

  

za rok 2021 - ZOBACZ RAPORT

za rok 2020 - ZOBACZ RAPORT
za rok 2019 - ZOBACZ RAPORT
za rok 2018 - ZOBACZ RAPORT
za rok 2017 - ZOBACZ RAPORT Kontakt CSR

Pytania dotyczące CSR można kierować na adres

csr@famur.com