ESG

Środowisko

Więcej

W naszej aktywności biznesowej uwzględniamy obecne i przyszłe konsekwencje oddziaływań środowiskowych wynikające ze stosowanych procesów technologicznych w zakładach produkcyjnych Famuru. W ramach wdrożonego i certyfikowanego Systemu Zarządzania ISO 14001 dążymy do minimalizowania znaczących wpływów na środowisko. W tym zakresie stawiane i realizowane są cele, których ramy wyznacza przyjęta przez Zarząd FAMUR SA Polityka Środowiskowa. Zadania te są ukierunkowane na doskonalenie gospodarowania odpadami, stosowanie technologii przyjaznych otoczeniu, podnoszenie świadomość ekologicznej pracowników oraz wprowadzenie racjonalnego wykorzystania mediów energetycznych.

Więcej informacji w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

 


 

Grupa FAMUR raportuje wskaźniki niefinansowe w oparciu o Standardy Global Reporting Initiative (GRI Standards) – opcja Core oraz wytyczne i dobre praktyki rynkowe w zakresie raportowania zintegrowanego.

 

Wskaźniki środowiskowe za poszczególne okresy sprawozdawcze dostępne są w następujących dokumentach:

za rok 2021 - ZOBACZ RAPORT
za rok 2020 - ZOBACZ RAPORT
za rok 2019 - ZOBACZ RAPORT
za rok 2018 - ZOBACZ RAPORT
za rok 2017 - ZOBACZ RAPORT