fbpx

Zrównoważony rozwój

Środowisko

W naszej aktywności biznesowej uwzględniamy obecne i przyszłe konsekwencje oddziaływań środowiskowych wynikające ze stosowanych procesów technologicznych w zakładach produkcyjnych Famuru. W ramach wdrożonego i certyfikowanego Systemu Zarządzania ISO 14001 dążymy do minimalizowania znaczących wpływów na środowisko. W tym zakresie stawiane i realizowane są cele, których ramy wyznacza przyjęta przez Zarząd FAMUR SA Polityka Środowiskowa. Zadania te są ukierunkowane na doskonalenie gospodarowania odpadami, stosowanie technologii przyjaznych otoczeniu, podnoszenie świadomość ekologicznej pracowników oraz wprowadzenie racjonalnego wykorzystania mediów energetycznych.

Więcej informacji w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Raporty wskaźników niefinansowych

Grupa FAMUR raportuje wskaźniki niefinansowe w oparciu o Standardy Global Reporting Initiative (GRI Standards) – opcja Core oraz wytyczne i dobre praktyki rynkowe w zakresie raportowania zintegrowanego. Wskaźniki środowiskowe za poszczególne okresy sprawozdawcze dostępne są w następujących dokumentach:

za rok 2021 - ZOBACZ RAPORT
za rok 2020 - ZOBACZ RAPORT
za rok 2019 - ZOBACZ RAPORT
za rok 2018 - ZOBACZ RAPORT
za rok 2017 - ZOBACZ RAPORT
Społeczeństwo
Pracownicy

Jesteśmy świadomi, że sukces firmy zależy przede wszystkim od jej pracowników. Dlatego tak bardzo liczą się dla nas ich kompetencje. W Grupie FAMUR zatrudniamy około 2 tys. osób, starając się umożliwiać im rozwój zawodowy i budując społeczność opartą na wartościach.

Zobacz 5 kluczowych wartości Grupy FAMUR.

BHP

Wysoki poziom bezpieczeństwa pracy jest szczególnie istotną kwestią dla Grupy FAMUR. Realizujemy to zdanie poprzez zapewnianie odpowiednich warunków pracy oraz podnoszenie wiedzy w obszarze BHP.

Więcej informacji w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Komunikacja wewnętrzna

Dobra komunikacja wewnątrz firmy to podstawa dla jej sprawnego funkcjonowania i realizowania zadań biznesowych. Dbamy o to, by była ona oparta na dialogu. Przykładem takich działań jest wprowadzenie skrzynek komunikacyjnych, przy pomocy których pracownicy mogą zgłaszać swoje pomysły i uwagi,
a także wydawanie kwartalnika „Fama”, współtworzonego przez osoby zatrudnione na różnych szczeblach naszej spółki. Ważnym punktem w komunikacji wewnętrznej jest również regularne wysyłanie newslettera
z informacjami jako podsumowanie istotnych wydarzeń Spółki i jej otoczenia biznesowego. W czasie pandemii tworzymy wydania specjalne z najważniejszymi informacjami i przepisami dotyczącymi COVID-19, które każdy z pracowników dostaje na skrzynkę mailową.

Otoczenie społeczne

Jesteśmy nie tylko jednym z większych pracodawców w Polsce, ale także partnerem dla lokalnych społeczności – szczególnie tam, gdzie znajdują się nasze zakłady. Chcemy, aby sukces firmy przekładał się również na rozwój jej otoczenia.

Akcje społeczne

Najlepszym przykładem działań Grupy FAMUR na rzecz lokalnych społeczności jest udział w akcjach
i projektach, takich jak Kopalnia Aktywności, Wytwórnia Kompetencji Społecznych i Obywatelskich, Pomaluj Dzieciom Świat, Kilometry Dobra czy bożonarodzeniowe zbiórki na rzecz organizacji pomocowych.

Współpraca ze szkołami i uczelniami

Jesteśmy firmą z wieloletnią tradycją, która zatrudnia kolejne pokolenia pracowników. Z tego powodu ważne są dla nas dobre relacje ze szkołami technicznymi i zawodowymi oraz uczelniami wyższymi, na których kształcą się nasi potencjalni specjaliści. Staramy się wpływać na ich rozwój, oferując możliwość zdobyć doświadczenia zawodowego poprzez praktyki i staże w Grupie FAMUR. Bierzemy również udział
w targach edukacyjnych i branżowych konferencjach naukowych, przybliżając pracę naszej firmy, a także wspieramy własne klasy patronackie.

Zarządzanie
Dobre praktyki spółek notowanych na GPW

Dobre praktyki spółek notowanych na GPW

Ład korporacyjny (ang. corporate governance) to zbiór zasad postępowania, skierowanych zarówno do organów spółek oraz członków tych organów, jak i do większościowych i mniejszościowych akcjonariuszy. Zasady ładu korporacyjnego odnoszą się do szeroko rozumianego zarządzania spółką. Celem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW jest umacnianie transparentności spółek giełdowych, poprawa jakości komunikacji spółek z inwestorami, wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy także w materiach nieregulowanych przez prawo, a przy tym niestwarzanie obciążeń dla spółek giełdowych, nierównoważonych korzyściami wynikającymi z potrzeb rynku.

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami ładu korporacyjnego, które stosuje FAMUR SA oraz dokumentem Dobrych praktyk.

Spółka opublikowała oświadczenia, zgodnie z wymaganiami powyższego rozporządzenia. Oświadczenia te stanowią część Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, które dostępne są na stronie z raportami finansowymi FAMUR SA (sekcja Relacje Inwestorskie > Raporty > Raporty roczne).

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA

Rada Giełdy Uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. przyjęła nowe zasady ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (Dobre Praktyki 2021, DPSN2021). Jest to kolejna wersja zbioru zasad ładu korporacyjnego, którym od 2002 roku podlegają spółki notowane na Głównym Rynku GPW.

Dobre Praktyki GPW 

Informacje na temat stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki 2021

Aktualny KRS Spółki do pobrania ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości.

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i w Radzie Nadzorczej FAMUR SA w latach 2015-2021

Zarząd

STAN NA DZIEŃ LICZBA KOBIET LICZBA MĘŻCZYZN
31.12.2021 1 4
31.12.2020 1 6
31.12.2019 1 6
31.12.2018 1 7
31.10.2017 1 5
31.12.2016 1 4
31.12.2015 1 4

Rada nadzorcza

STAN NA DZIEŃ LICZBA KOBIET LICZBA MĘŻCZYZN
31.12.2021 1 5
31.12.2020 2 5
31.12.2019 2 5
31.12.2018 2 5
31.12.2017 2 5
31.12.2016 1 4
31.12.2015 0 5
Kontakt

Anna Koch

kierownik projektu ESG
akoch@famur.com

Dorota Gorzkowska

dyrektor BHP Zintegrowanych Systemów Zarządzania
dgorzkowska@famur.com

W naszej aktywności biznesowej uwzględniamy obecne i przyszłe konsekwencje oddziaływań środowiskowych wynikające ze stosowanych procesów technologicznych w zakładach produkcyjnych Famuru. W ramach wdrożonego i certyfikowanego Systemu Zarządzania ISO 14001 dążymy do minimalizowania znaczących wpływów na środowisko. W tym zakresie stawiane i realizowane są cele, których ramy wyznacza przyjęta przez Zarząd FAMUR SA Polityka Środowiskowa. Zadania te są ukierunkowane na doskonalenie gospodarowania odpadami, stosowanie technologii przyjaznych otoczeniu, podnoszenie świadomość ekologicznej pracowników oraz wprowadzenie racjonalnego wykorzystania mediów energetycznych.

Więcej informacji w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Anna Koch

kierownik projektu ESG
akoch@famur.com

Dorota Gorzkowska

dyrektor BHP Zintegrowanych Systemów Zarządzania
dgorzkowska@famur.com

Grupa FAMUR raportuje wskaźniki niefinansowe w oparciu o Standardy Global Reporting Initiative (GRI Standards) – opcja Core oraz wytyczne i dobre praktyki rynkowe w zakresie raportowania zintegrowanego. Wskaźniki środowiskowe za poszczególne okresy sprawozdawcze dostępne są w następujących dokumentach:

za rok 2021 - ZOBACZ RAPORT
za rok 2020 - ZOBACZ RAPORT
za rok 2019 - ZOBACZ RAPORT
za rok 2018 - ZOBACZ RAPORT
za rok 2017 - ZOBACZ RAPORT

Jesteśmy świadomi, że sukces firmy zależy przede wszystkim od jej pracowników. Dlatego tak bardzo liczą się dla nas ich kompetencje. W Grupie FAMUR zatrudniamy około 2 tys. osób, starając się umożliwiać im rozwój zawodowy i budując społeczność opartą na wartościach.

Zobacz 5 kluczowych wartości Grupy FAMUR.

BHP

Wysoki poziom bezpieczeństwa pracy jest szczególnie istotną kwestią dla Grupy FAMUR. Realizujemy to zdanie poprzez zapewnianie odpowiednich warunków pracy oraz podnoszenie wiedzy w obszarze BHP.

Więcej informacji w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Komunikacja wewnętrzna

Dobra komunikacja wewnątrz firmy to podstawa dla jej sprawnego funkcjonowania i realizowania zadań biznesowych. Dbamy o to, by była ona oparta na dialogu. Przykładem takich działań jest wprowadzenie skrzynek komunikacyjnych, przy pomocy których pracownicy mogą zgłaszać swoje pomysły i uwagi,
a także wydawanie kwartalnika „Fama”, współtworzonego przez osoby zatrudnione na różnych szczeblach naszej spółki. Ważnym punktem w komunikacji wewnętrznej jest również regularne wysyłanie newslettera
z informacjami jako podsumowanie istotnych wydarzeń Spółki i jej otoczenia biznesowego. W czasie pandemii tworzymy wydania specjalne z najważniejszymi informacjami i przepisami dotyczącymi COVID-19, które każdy z pracowników dostaje na skrzynkę mailową.

Jesteśmy nie tylko jednym z większych pracodawców w Polsce, ale także partnerem dla lokalnych społeczności – szczególnie tam, gdzie znajdują się nasze zakłady. Chcemy, aby sukces firmy przekładał się również na rozwój jej otoczenia.

Akcje społeczne

Najlepszym przykładem działań Grupy FAMUR na rzecz lokalnych społeczności jest udział w akcjach
i projektach, takich jak Kopalnia Aktywności, Wytwórnia Kompetencji Społecznych i Obywatelskich, Pomaluj Dzieciom Świat, Kilometry Dobra czy bożonarodzeniowe zbiórki na rzecz organizacji pomocowych.

Współpraca ze szkołami i uczelniami

Jesteśmy firmą z wieloletnią tradycją, która zatrudnia kolejne pokolenia pracowników. Z tego powodu ważne są dla nas dobre relacje ze szkołami technicznymi i zawodowymi oraz uczelniami wyższymi, na których kształcą się nasi potencjalni specjaliści. Staramy się wpływać na ich rozwój, oferując możliwość zdobyć doświadczenia zawodowego poprzez praktyki i staże w Grupie FAMUR. Bierzemy również udział
w targach edukacyjnych i branżowych konferencjach naukowych, przybliżając pracę naszej firmy, a także wspieramy własne klasy patronackie.

Dobre praktyki spółek notowanych na GPW

Ład korporacyjny (ang. corporate governance) to zbiór zasad postępowania, skierowanych zarówno do organów spółek oraz członków tych organów, jak i do większościowych i mniejszościowych akcjonariuszy. Zasady ładu korporacyjnego odnoszą się do szeroko rozumianego zarządzania spółką. Celem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW jest umacnianie transparentności spółek giełdowych, poprawa jakości komunikacji spółek z inwestorami, wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy także w materiach nieregulowanych przez prawo, a przy tym niestwarzanie obciążeń dla spółek giełdowych, nierównoważonych korzyściami wynikającymi z potrzeb rynku.

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami ładu korporacyjnego, które stosuje FAMUR SA oraz dokumentem Dobrych praktyk.

Spółka opublikowała oświadczenia, zgodnie z wymaganiami powyższego rozporządzenia. Oświadczenia te stanowią część Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, które dostępne są na stronie z raportami finansowymi FAMUR SA (sekcja Relacje Inwestorskie > Raporty > Raporty roczne).

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA

Rada Giełdy Uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. przyjęła nowe zasady ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (Dobre Praktyki 2021, DPSN2021). Jest to kolejna wersja zbioru zasad ładu korporacyjnego, którym od 2002 roku podlegają spółki notowane na Głównym Rynku GPW.

Dobre Praktyki GPW 

Informacje na temat stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki 2021

Aktualny KRS Spółki do pobrania ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zarząd

STAN NA DZIEŃ LICZBA KOBIET LICZBA MĘŻCZYZN
31.12.2021 1 4
31.12.2020 1 6
31.12.2019 1 6
31.12.2018 1 7
31.10.2017 1 5
31.12.2016 1 4
31.12.2015 1 4

Rada nadzorcza

STAN NA DZIEŃ LICZBA KOBIET LICZBA MĘŻCZYZN
31.12.2021 1 5
31.12.2020 2 5
31.12.2019 2 5
31.12.2018 2 5
31.12.2017 2 5
31.12.2016 1 4
31.12.2015 0 5
Globe icon PL Globe icon