FAMAC RSPC II

FAMAC RSPC II jest systemem monitorowania ciśnienia w stojakach obudów zmechanizowanych. Pomiar ciśnienia odbywa się przy pomocy bezprzewodowych czujników IPS-2 mocowanych w bloku rozdzielczym w standardowych złączach hydraulicznych STECKO 10. Bezpośrednio w ścianie wskazania ciśnień widoczne są na wskaźnikach IPI-2 (mocowanych do stropnicy sekcji za pomocą magnesów), na czujnikach IPS-2 (opcja), a także w postaci dokładnej wartości liczbowej prezentowanej na pilocie IPRC-2.

Informacja o wartości ciśnień przekazywana jest drogą radiową od ostatniej aż do pierwszej sekcji obudowy, gdzie dane te odbierane są przez odbiornik IPI-Tm. Dalej trafiają do komputera dołowego MPC umieszczanego na wejściu do ściany. W przypadku zaniku zasilania na komputerze MPC, a nawet jego wielodniowego wyłączenia moduł IPI-Tm przejmuje rolę archiwizatora, umożliwiając zapis danych historycznych o wartości ciśnień. Informacje z komputera MPC mogą być wysyłane na powierzchnię w celu analizy w komfortowych warunkach na komputerach PC.

  • system nie posiada okablowania pomiędzy czujnikami, co zwiększa jego bezawaryjność
  • pomiar ciśnienia z częstotliwością do 1 sekundy
  • czas pracy elementów systemu bez wymiany baterii - powyżej 12 miesięcy
  • odporność na uszkodzenia pojedynczych elementów, wymieniane elementy synchronizują się samoczynnie z działającym systemem
  • szybki montaż elementów systemu
  • archiwizacja danych z systemu nawet w przypadku wielodniowego wyłączenia zasilania komputera MPC
Typ  IPS-2  IPI-2 (opcja)
Zasilanie  bateryjne
Komunikacja  radiowa 2,4 GHz
Zakres pomiarowy   0-100 MPa  
Dokładność pomiaru  0,1 MPa  
Sygnalizacja pomiaru  diody LED (opcja)  diody LED
Dopuszczalna temperatura otoczenia  15-40°C
Stopień ochrony  IP67
Waga 0,7 kg 0,35 kg
Wymiary Ø53 x 145 mm  100 x 100 x 65 mm
 Cecha  1453  I M1 Ex ia I Ma