fbpx

FAMUR rozszerza współpracę z Energą Wytwarzanie

Grupa FAMUR i Energa Wytwarzanie podpisały umowę o współpracy w zakresie remontów i konserwacji urządzeń niezbędnych do ciągłej i wydajnej pracy źródeł odnawialnych. W ten sposób spółka zależna Energi z Grupy ORLEN dostosowuje się do obecnych wyzwań, związanych z niestabilnymi łańcuchami dostaw, m.in. na rynku części zamiennych do turbin wiatrowych. Dokument został podpisany w trakcie odbywającego się Katowicach EXPO. To kolejny alians katowickiej spółki z ważnym uczestnikiem rynku OZE.

Grupa FAMUR ma za sobą pierwsze działania realizowane z podmiotami z Grupy Energa. Dotyczyły one remontów przekładni turbin farmy wiatrowej Karścino, należącej do Energa Wytwarzanie.

– Umowa z Energą Wytwarzanie, jednym z najbardziej doświadczonych w naszym kraju podmiotów działających w segmencie energetyki wiatrowej, to kolejny krok w realizacji naszych planów związanych z rozszerzeniem oferty  Famuru dla  rynku OZE. Umowa to pokłosie niedawno nawiązanej współpracy, która dotyczyła remontów przekładni  turbin farmy wiatrowej Karścino. Cieszy nas fakt, że kolejny uznany gracz docenia nasze kompetencje w obszarze rozwiązań i usług dla sektora wiatrowego   – mówi Mirosław Bendzera, prezes zarządu FAMUR SA.

Podpisanie obecnej umowy jest kontynuacją współpracy ogłoszonej w lipcu br. Zapewni ona Enerdze Wytwarzanie dostęp zarówno do potencjału technicznego Famuru, jak również stabilnych dostawy alternatywnych urządzeń i części zastępczych tam, gdzie niemożliwe będzie odtworzenie używanych elementów. FAMUR produkuje na rzecz Energi Wytwarzanie m.in. części zastępcze pozwalające zapewnić utrzymanie ciągłości pracy turbin wiatrowych farmy Karścino.

– Z roku na rok źródła zeroemisyjne, którymi zarządza Energa Wytwarzanie, produkują coraz więcej energii elektrycznej. Koszty dotyczące infrastruktury to nie tylko budowa odnawialnych źródeł, ale również koszty operacyjne pozwalające utrzymać urządzenia wytwórcze w optymalnym stanie technicznym i dostępności. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji rosnącego zapotrzebowania na zieloną energię i realizację strategii ORLEN2030, w którą wpisany jest główny obszar rozwoju, czyli energetyka i dążenie do zeroemisyjności netto – mówi Piotr Meler, prezes zarządu Energa Wytwarzanie SA. – Jako spółka posiadająca znaczące zasoby źródeł OZE, jesteśmy zainteresowani współpracą z profesjonalnymi partnerami, którzy zapewnią nam dostawy niezbędnych komponentów i będą wsparciem przy wszelakich pracach serwisowych.

Ogłoszona w maju 2021 roku strategia Zielonej Transformacji Grupy FAMUR zakłada, że spółka będzie dążyć do osiągnięcia, do końca 2024 roku, ok. 70 proc. przychodów ze źródeł niezwiązanych z węglem energetycznym. FAMUR chce wykorzystać ponad stuletnie doświadczenie, know-how i potencjał, aby stać się ważnym uczestnikiem rynku OZE. W opublikowanych niedawno wynikach za pierwsze półrocze 2022, raportowane przychody Famuru z obszaru zielonej energii kształtowały się na poziomie 26 mln złotych.  

Globe icon PL Globe icon