fbpx

FAMUR SA zakończył pierwszą fazę połączenia z ELGÓR+ZAMET

30 grudnia 2015 roku Zarząd FAMUR SA podpisał umowę inwestycyjną z ELGÓR + ZAMET Sp. z o.o. w sprawie planowanego połączenia obu spółek, a także kupił pakiet akcji E+Z. Tym samym została zrealizowana pierwsza faza umowy zmierzającej do połączenia obu podmiotów. Jednocześnie Rada Nadzorcza FAMUR SA podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem 1 stycznia 2016 r. do Zarządu FAMUR SA Dawida Gruszczyka, Prezesa Zarządu ELGÓR + ZAMET, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

ELGÓR + ZAMET Sp. z o.o. jest uznanym, niezależnym producentem maszyn górniczych. Spółka jest wiodącym dostawcą wozów wiercących, wiertnic, spągoładowarek i ładowarek wykorzystywanych w kopalniach węgla kamiennego w Polsce. ELGÓR + ZAMET Sp. z o.o. posiada także własne biuro konstrukcyjne oraz zaplecze produkcyjno-serwisowe. – Jednym z kluczowych wyzwań, jakie w obecnej sytuacji stoi przed Grupą FAMUR jest konsolidacja branży zaplecza górniczego, której celem jest zbudowanie pozycji FAMUR SA, jako wiodącego w kraju i uznanego na świecie dostawcy kompleksowych rozwiązań dla górnictwa. W czasie spowolnienia rynkowego stale poszukujemy możliwości wzmocnienia potencjału w wybranych segmentach naszej działalności. Połączenie ze spółką ELGÓR + ZAMET pozwala nam uzupełnić portfel produktów o rozwiązania komplementarne do tych, które dotychczas oferowały spółki naszej Grupy, w szczególności w obszarze segmentu kompleksów chodnikowych. Co więcej, doświadczenie E+Z na rynkach zagranicznych może stanowić istotne uzupełnienie realizowanego przez FAMUR programu ekspansji zagranicznej GO GLOBAL. Również potencjał wykorzystania produktów E+Z poza górnictwem węgla kamiennego wpisuje się w strategię konsekwentnej dywersyfikacji segmentów gospodarki, do których Grupa FAMUR dostarcza swoje rozwiązania – mówi Mirosław Bendzera, Prezes Zarządu FAMUR SA Na mocy podpisanego w dniu 2 listopada 2015 roku listu intencyjnego spółki FAMUR SA i ELGÓR + ZAMET Sp. z o.o. postanowiły doprowadzić do odbywającego się w dwóch fazach połączenia obu podmiotów poprzez przeniesienie całego majątku ELGÓR + ZAMET Sp. z o.o. na FAMUR SA w zamian za nowe akcje FAMUR SA 30 grudnia 2015 roku Zarząd FAMUR SA podjął decyzję o zawarciu umowy inwestycyjnej w sprawie przejęcia 100 proc. udziałów spółki ELGÓR + ZAMET za kwotę 14 mln zł. Dodatkowo kończąc pierwszą fazę procesu połączenia obu podmiotów, FAMUR SA nabył za kwotę 4,1 mln zł pakiet 58 udziałów E+Z stanowiących 29% jej kapitału zakładowego, a Mirosław Bendzera, pełniący funkcję Prezesa Zarządu FAMUR SA, został powołany do zarządu ELGÓR + ZAMET Sp. z o.o. Druga faza polegać będzie na połączeniu obu spółek, którego szczegóły będą opublikowane w przyszłych raportach bieżących FAMUR SA  Celem działania jest wzmocnienie operacyjne Grupy nie tylko dzięki przejęciu kompetencji zakładu produkcyjnego, ale także poprzez zasilenie struktur FAMUR SA przez wysoko wykwalifikowaną kadrę zarządzającą ELGÓR + ZAMET. – Jestem przekonany, że połączenie naszych spółek pozwoli na lepsze i bardziej efektywne wykorzystanie potencjału obu podmiotów. Wierzymy w wizję i perspektywy wspólnego rozwoju, jakie zaprezentowali nam przedstawiciele Grupy FAMUR, które w mojej ocenie pozwolą przejść nam przez trudny okres, w którym znajduje się cały rynek górniczy. Nasze zaangażowanie oraz dotychczasowe doświadczenie E+Z będą miały istotny wpływ na rozwój Famuru i budowę globalnej, innowacyjnej firmy – mówi Dawid Gruszczyk, Prezes Zarządu ELGÓR + ZAMET oraz Wiceprezes Zarządu FAMUR SA

Globe icon PL Globe icon