fbpx

FAMUR z nową strukturą biznesową zmienia się w GRENEVIA.

Grenevia będzie działała na bazie nowej struktury biznesowej. Będą to cztery niezależne segmenty prowadzące działalność w oparciu o: wielkoskalową fotowoltaikę – Projekt-Solartechnik, systemy bateryjne – IMPACT Clean Power Technology, rozwiązania dla sektora dystrybucji energii – Elgór+Hansen oraz produkty i usługi dla sektora wydobywczego i energetyki wiatrowej – FAMUR. Nowa struktura oraz nazwa to efekt przyspieszenia realizacji zielonej transformacji Grupy. Celem długoterminowym Grenevii  jest wsparcie budowy niskoemisyjnej i zrównoważonej gospodarki.

Grupa ogłosiła również Strategię Zrównoważonego Rozwoju na lata 2023-2030. W horyzoncie do roku 2030 Grenevia  zredukuje w ramach aktualnej działalności emisję  gazów cieplarnianych o 40% i jednocześnie uniknie emisji nawet do 2,3 mln ton CO2 – w efekcie rozwoju nowych segmentów biznesowych. Do końca 2024 r. spółka zamierza także osiągnąć ok. 70%  przychodów z innych źródeł niż sektor węgla energetycznego oraz zmienić swój miks energetyczny, który w ok. 35% będzie oparty o OZE.


Spółka FAMUR po zmianie nazwy na Grenevia będzie integrowała i rozwijała działalność czterech segmentów biznesowych: fotowoltaiki wielkoskalowej i rozwiązań PV dla biznesu skoncentrowanych w Projekt Solartechnik; systemów bateryjnych, magazynów energii i elektromobilności w ramach IMPACT Clean Power Technology; nowoczesnych urządzeń z zakresu automatyki dla przemysłu, jak również rozwiązań dla sektora dystrybucji energii na bazie spółki Elgór+Hansen, z kolei technologie i produkty dla sektora wydobywczego i energetyki wiatrowej pozostaną w ramach FAMUR.

Na podstawie ogłoszonych w 2021 roku nowych kierunków strategicznych Grupa FAMUR konsekwentnie dywersyfikowała swoją działalność biznesową, przekształcając się w holding inwestujący w zieloną transformację. Pierwszym krokiem było wejście w 2021 roku w sektor fotowoltaiki wielkoskalowej oraz rozwiązań PV dla sektora B2B. W 2022 roku zaangażowała się z kolei w obszar energetyki wiatrowej, opierając się o wieloletnie doświadczenie i kompetencje w projektowaniu i budowie urządzeń dla przemysłu. W tym samym roku Grupa zainwestowała także w kolejny perspektywiczny obszar OZE – systemy bateryjne, elektromobilność i magazyny energii. 

Rok 2022 to również dywersyfikacja biznesowa Elgór+Hansen. Spółka weszła w obszar rozwiązań dla sektora dystrybucji energii, budując m.in. stacje transformatorowe dla OZE. W ten sposób powstał wieloobszarowy holding, którego rozwój wymagał zdefiniowania nowych ram organizacyjnych.

– Nowa struktura i nazwa holdingu to otwarcie kolejnego etapu naszej historii, w który wkraczamy z jasną wizją, kim chcemy być i jak zamierzamy osiągać stawiane sobie cele.
W tej klarownej strukturze chcemy skoncentrować się na budowie wartości poszczególnych segmentów i tym samym aktywnie wspierać  budowę niskoemisyjnej gospodarki. Nazwa z kolei wprost nawiązuje do zielonej (Grene) drogi (via), jaką idziemy jako firma w związku z nowym kierunkiem ogłoszonym w maju 2021r– mówi Mirosław Bendzera, prezes zarządu FAMUR SA.

– Mamy świadomość odpowiedzialności organizacji w wymiarze społecznym, środowiskowym i gospodarczym oraz obecnej sytuacji makroekonomicznej, tym samym ogłoszona Strategia Zrównoważonego Rozwoju jest wyrazem naszych ambicji oraz deklaracją aktywnych działań w zakresie zrównoważonego rozwoju, które pozostają spójne ze strategią biznesową naszej Grupy – dodaje.

Grenevia ma ambicje być atrakcyjną dla inwestorów giełdowych platformą do lokowania swoich środków w projekty korzystające z trendu zielonej transformacji. Grupa będzie jednocześnie kontynuować pozyskiwanie zielonego finansowania, korzystając z optymalnych, dostępnych na rynku rozwiązań.

Grenevia będzie przykładała szczególną wagę do realizacji dalszej transformacji równomiernie uwzględniającej aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Działając w oparciu o zasady zrównoważonego inwestowania, będzie wspierać spółki portfelowe w zakresie finansowym, organizacyjnym, a także w realizacji kolejnych transakcji M&A.  Przykładem tego może być, chociażby pozyskanie i uruchomienie finansowania typu project finance na budowę farm fotowoltaicznych dla spółki Projekt-Solartechnik.

– TDJ będąc stabilnym i długoterminowym inwestorem Grupy FAMUR, przez lata skutecznie wspierał ją w osiągnięciu pozycji lidera na rynku maszyn górniczych. Przyszedł czas na nowe cele. Od dwóch lat wspieramy spółkę w procesie jej zielonej transformacji. Dzisiaj jest symboliczny dzień, w którym nadajemy tej nowej, zielonej drodze imię – Grenevia. Chcemy, aby spółka stała się wzorowym przykładem zaplanowanej i wdrożonej transformacji, gdzie z szacunkiem i troską o istniejących klientów, koncentrujemy się na budowie zupełnie nowego biznesu, z korzyścią dla środowiska, pracowników i akcjonariuszy – komentujeTomasz Domogała, przewodniczący rady nadzorczej i właściciel TDJ.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy Grenevia na lata 2023-2030

Realizacja Strategii Zrównoważonego rozwoju ma mieć wymierne i pozytywne efekty dla biznesu spółki i jej otoczenia.

Jej podstawowe cele to m.in.:

 1. Uniknięcie emisji do roku 2030 nawet
  do 2,3 mln ton CO2 w efekcie rozwoju nowych segmentów biznesowych.
 2. Redukcja emisji gazów cieplarnianych
  (w Zakresach 1 i 2) o 40% do 2030 roku,
  w stosunku do roku 2021.
 3. Zmiana miksu energetycznego Grupy –
  ok. 35% wykorzystywanej energii ma
  do końca 2024 pochodzić z OZE.
 4. Zmiana struktury przychodów – do końca 2024 ok. 70% przychodów ma nie być związanych z sektorem węgla energetycznego, głównie dzięki rozwojowi nowych segmentów biznesowych.
 5. Do końca 2025 roku relacje z 70% istotnych dostawców mają być oparte o Kodeks Zrównoważonego Rozwoju Grenevii.

Strategia jest oparta o pięć filarów będących odzwierciedleniem zrównoważonego rozwoju z perspektywy Grenevii. Jednocześnie definiują one zakres przyszłych działań w tym obszarze. Ich wybór jest konsekwencją dogłębnej analizy globalnych megatrendów, na czele z paradygmatem redukowania emisji oraz odpowiedzialnego wykorzystania zasobów, będących katalizatorami dla transformacji energetycznej światowej gospodarki. Strategia w bezpośredni sposób wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, wzmacniając zaangażowanie Grupy w rozwiązywanie globalnych problemów. W ramach strategii zdefiniowano 22 projekty wdrożeniowe.

W proces opracowania Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy Grenevia na lata 2023-2030 zaangażowana była firma doradcza EY.

– Jesteśmy dumni, że mogliśmy wspierać spółkę w jej przełomowym procesie transformacji. Jest to jeden z pierwszych projektów w regionie, który w tak kompleksowy sposób i jednoznacznie wpisuje zrównoważony rozwój w DNA i sposób działania organizacji. A jednocześnie jasno wskazuje, jak Grupa chce budować długoterminową wartość dla biznesu i interesariuszy, przyczyniając się do poprawy jakości funkcjonowania otoczenia, w jakim żyjemy. Wierzymy, że rozpoczęte już wdrożenie Strategii Zrównoważonego Rozwoju, ugruntuje pozycję Grupy jako lidera zielonej transformacji i będzie punktem odniesienia dla innych – mówi dr Marcin Witkowski, menedżer EY.     

Globe icon PL Globe icon