fbpx

FAMUR zawarł umowę programową i rozważa emisję „zielonych” obligacji

Z dniem 10 września br. została zawarta umowa programowa pomiędzy FAMUR a Santander Bank Polska, Bankiem PKO SA oraz Domem Maklerskim BOŚ, dzięki której spółka będzie mogła podjąć decyzję o wielokrotnym przeprowadzeniu emisji obligacji w tym tzw. „zielonych” w ramach Programu Emisji Obligacji, stawiając tym samym kolejny krok w kierunku zielonej transformacji i czyniąc wkład w zrównoważony rozwój. Emisja obligacji jest nieograniczona i nie przekroczy maksymalnej kwoty programu 1 mld PLN.

Podpisana umowa jest kontynuacją modyfikacji kierunków strategicznych i ich dostosowania do zmian w otoczeniu zewnętrznym, mających na celu przekształcenie Grupy FAMUR w holding inwestujący w zieloną transformację. Ostateczna decyzja Spółki o dokonaniu emisji obligacji oraz jej szczegółowych warunkach zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez Zarząd Spółki. W przypadku podjęcia decyzji o emisji zielonych obligacji, szczegółowe przeznaczenie środków zostanie określone w Warunkach Emisji, przy czym, wpływy będą przeznaczone m.in. na finansowanie rozwoju, zakupu, budowy i eksploatacji inwestycji, które na podstawie i zgodnie z Green Bond Framework, będą zakwalifikowane jako tzw. zielone projekty.

Podpisując umowę programową, dajemy sobie możliwość wyemitowania zielonych obligacji, zyskując tym samym opcje finansowania zrównoważonych inwestycji, które przynoszą korzyści dla środowiska i sprzyjają realizacji celu wyznaczonego przez Grupę, którym jest osiągnięcie do 2024 roku ok. 70 proc. przychodów pochodzących z obszarów nie związanych z węglem energetycznym – w tym energetyki odnawialnej, transportu i logistyki oraz z szans i korzyści wynikających z globalnego przechodzenia do niskoemisyjnych gospodarek – mówi Mirosław Bendzera, prezes zarządu FAMUR SA.

Spółka informuje także, że obligacje w ramach Programu Emisji będą emitowane z terminami zapadalności od 3 lat do 10 lat i będą obligacjami niezabezpieczonymi.

Grupa obecnie posiada ponad 130 MW farm w budowie, dodatkowo pozyskała 103 MW łącznej mocny w aukcji OZE z czerwca br., co udowadnia wysoką skuteczność zapowiadanych działań. Łącznie Grupa FAMUR posiada ponad 1,2 GW szacowanej mocy projektów na różnym etapie rozwoju, w tym prawie 240 MW projektów z wygraną aukcją w 2019, 2020 i 2021 roku.

Globe icon PL Globe icon