Finansowanie

Więcej

Misja

Grupa FAMUR stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów nie tylko w obszarze technologicznym, ale również oferując dodatkowe wsparcie dla ich inwestycji. Nasze portfolio obejmuje projektowanie struktur finansowych dopasowanych do potrzeb i możliwości podmiotów zainteresowanych nabyciem naszego sprzętu.

Dzięki obecności na zagranicznych rynkach i bogatemu doświadczeniu jesteśmy gotowi podjąć współpracę z podmiotami z całego świata.

Produkty i usługi Grupy FAMUR
w obszarze finansowym

1. Finansowanie krótkoterminowe z tenorem spłaty do 2 lat

Rozwiązanie oferowane klientom, którzy są zainteresowani zakupem naszego sprzętu bez konieczności ponoszenia jednorazowego wydatku inwestycyjnego z tego tytułu.


Schemat transakcji:

 1. Negocjacje warunków handlowych i płatności w ramach kontraktu.
 2. Zawarcie kontraktu.
 3. Dostawa towarów.
 4. Spłata kredytu przez importera – ratalnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem.


Korzyści:

 • Odroczenie terminu płatności za towar wraz z jednoczesnym rozłożeniem spłaty na raty.
 • Poprawa struktury bilansu – zobowiązania księgowane jako handlowe, a nie dług finansowy.
 • Koszt finansowania może być niższy niż przy porównywalnym kredycie aranżowanym przez lokalny bank w kraju importera.
 • Brak konieczności wykorzystania linii kredytowych, które pozostają do dyspozycji importera.


2. Finansowanie długoterminowe z tenorem spłaty do 10 lat

Rozwiązanie oferowane klientom, którzy są zainteresowani zakupem naszego sprzętu bez konieczności ponoszenia jednorazowego wydatku inwestycyjnego z tego tytułu.


Schemat transakcji:

 1. Negocjacje warunków handlowych i płatności w ramach kontraktu.
 2. Zawarcie kontraktu.
 3. Dostawa towarów.
 4. Spłata kredytu przez importera – ratalnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem.


Korzyści:

 • Odroczenie terminu płatności za towar wraz z jednoczesnym rozłożeniem spłaty na raty.
 • Poprawa struktury bilansu – zobowiązania księgowane jako handlowe, a nie dług finansowy.
 • Koszt finansowania może być niższy niż przy porównywalnym kredycie aranżowanym przez lokalny bank w kraju importera.
 • Brak konieczności wykorzystania linii kredytowych, które pozostają do dyspozycji importera.


3. Finansowanie projektów z tenorem spłaty do 14 lat

Projekty Greenfield & Brownfield

Rozwiązanie oferowane klientom, którzy podejmują decyzję o realizacji projektu inwestycyjnego, a zakup wyposażenia produkowanego przez FAMUR jest jednym z elementów całego przedsięwzięcia. Kredyt udzielany jest przez instytucję finansową bezpośrednio importerowi lub jego bankowi.


Schemat transakcji:

 1. Negocjacje warunków handlowych i płatności w ramach kontraktu.
 2. Zawarcie kontraktu.
 3. Zawarcie umowy kredytowej z importerem (lub bankiem importera – wówczas dodatkowo następuje zawarcie umowy kredytowej między bankiem importera a importerem).
 4. Dostawa towarów.
 5. Uruchomienie kredytu.
 6. Spłata zadłużenia przez importera zgodnie z ustalonym harmonogramem.


Korzyści:

 • Odroczony termin płatności za towar w ramach uzyskanego kredytu.
 • Kwoty, warunki uruchomienia i harmonogram spłaty dostosowane do przepływów generowanych w ramach realizowanego projektu inwestycyjnego.
 • Możliwość objęcia finansowaniem zakupu towarów od innych producentów (polskich lub z krajów Unii Europejskiej).
 • Preferencyjne warunki finansowania, m.in pod względem kosztów kredytu, okresu karencji czy harmonogramu i warunków spłat.
 • Wsparcie specjalistów Famuru w dopełnieniu wymaganych formalności.

Korzyści wynikające ze współpracy z Grupą FAMUR

 • Mamy wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów wymagających zapewnienia dodatkowego wsparcia dla projektów inwestycyjnych.
 • Posiadamy zaufanie licznych instytucji finansowych.
 • Zespół dedykowanych specjalistów Famuru zapewnia kompleksową pomoc w zakresie pozyskiwania finansowania.

Nasz sposób działania

 • Proponowane rozwiązania opieramy na praktyce i wiedzy zespołu biegłego w tematach globalnych uwarunkowań rynkowych i potencjalnych możliwości finansowania.
 • Do obsługi konkretnych inwestycji wyznaczany jest specjalista, który we współpracy z klientem projektuje strukturę finansowania i kieruje procesem jego pozyskiwania.
 • Tworzymy rozwiązania finansowe uwzględniające najniższy możliwy do pozyskania przez klienta koszt kapitału.
 • Nasza praca opiera się na przedstawionej przez klienta dokumentacji, która pozwala ocenić kondycję finansową i wiarygodność projektu.Prosta i szybka procedura


Do przygotowania wstępnej struktury finansowania wymagamy jedynie przedstawienia:

 • Sprawozdania finansowego za ostatnie 2 lata obrotowe lub biznesplany w przypadku spółek SPV.
 • Ostatniego dostępnego sprawozdania kwartalnego lub półrocznego, jeśli spółka takowe sporządza.


Kontakt

Marzena Ryborz