FR 250

Kombajn chodnikowy FR 250 jest maszyną zaprojektowaną tak, by spełniać najbardziej rygorystyczne wymagania klientów. Zastosowanie zaawansowanych rozwiązań technicznych umożliwia wydajną pracę w zmiennych warunkach górniczo-geologicznych.

Maszyna wyposażona w nowoczesne systemy transmisji danych, zdalnego sterowania radiowego oraz system czujników zapewniając dokładną diagnostykę pracy oraz bezpieczeństwo obsługi. Odporny na przeciążenia, nowoczesny i prosty w obsłudze układ hydrauliczny pozwala na bezawaryjną pracę i łatwe sterowanie kombajnem.

Kombajn chodnikowy FR 250 umożliwia drążenie wyrobisk o wysokości do 4,7 m w skałach o wytrzymałości na ściskanie do 110 MPa. Maszyna jest przystosowana do prac w podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych i metanowych o nachyleniu podłużnym do ±18° i poprzecznym do 8°, w temperaturze otoczenia do +40°C.

 

Model 3D

 

 • układ hydrauliczny w systemie oszczędnościowym zależnym od obciążenia tzw. LOAD-SENSING
 • oświetlenie LED
 • niezależne hydrauliczne napędy gwiazd ładujących
 • układ automatycznego napinania gąsienic
 • automatyczne centralne smarowanie
 • hydraulicznie napinany łańcuch podawarki (przenośnika zgrzebłowego)
 • układ antykolizyjny ostrzegający przed możliwością kontaktu elementów wysięgnika z gwiazdami ładującymi stołu ładowarki
 • najnowszej generacji układ elektryczny
 z głowicą poprzeczną  z głowicą osiową
 Długość kombajnu 10800 11700  mm
 Szerokość kombajnu (ładowarka bez nakładek) 3610 3610 mm
Wysokość kombajnu  bez osłony operatora   1600   1600 mm
Wysokość kombajnu  z zespołem podnośnika stropnic 2700 2700 mm
 Szerokość ładowarki 3610  mm
Maksymalne zagłębienie w spąg 202 230 mm
Wysokość urabiania 4372 4707 mm
Szerokość urabiania z jednego ustawienia maszyny 6995 6700  mm
 Nacisk jednostkowy na spąg 0,147 0,147  MPa
Prędkość kombajnu robocza 2,28 2,28 m/min
Prędkość kombajnu manewrowa 9,60 9,60 m/min
Maksymalna moc zainstalowana 362 362 kW
Moc silników urabiania 150/250 150/250 kW
Napięcie zasilania/częstotliwość 1000/50 1000/50 V/Hz
Masa kombajnu 62 62 t
 • system zraszania sektorowego
 • hydraulicznie sterowane podesty robocze wraz z teleskopowym mechanizmem podnoszenia łuków stropnicowych
 • podłączenie urządzeń małej mechanizacji
 • opcjonalnie zraszanie zewnętrzne powietrzno-wodne
 • możliwość wyposażenia kombajnu w zdalne sterowanie radiowe
 • możliwość montażu kotwiarek
 • opcjonalnie dostosowanie podawarki do odstawy typu shuttle car