Główna Księgowa | Główny Księgowy

Miejsce pracy: Katowice
Numer referencyjny: ks/ks/pst/2021

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • nadzór i zarządzanie procesami księgowymi w spółkach należących do grupy
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • zapewnienie adekwatnej struktury ewidencyjnej, dostosowanej do potrzeb rachunkowości zarządczej i raportowania
 • weryfikacja oraz księgowanie dokumentów
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT, VAT, CIT)
 • klasyfikacja VAT, CIT, PIT zgodnie z przepisami ustawy
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP)
 • organizacja pracy kilkuosobowego zespołu
 • doskonalenie i dokumentowanie procesów w obszarze odpowiedzialności

Zakres wymagań:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe: finanse, rachunkowośc, ekonomia
 • min. 5 letnie doświadczenie na stanowisku Głównej Księgowej/ Głównego Księgowego w wielozakładowym przedsiębiosrstwie produkcyjnym lub Grupie Kapitałowej
 • doświadczenie i wysokie umiejętności związane z zarządzaniem zespołem i delegowaniem zadań
 • biegłość w obsłudze pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego B2
 • bardzo wysoki poziom odpowiedzialności za wyznaczone zadania oraz podejmowane działania
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem i z realizacją zadań pod presją czasu
 • samodzielnośc, inicjatywa i zaangażowanie
 • prawo jazdy kat.B

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • prywatna opieka medyczna
 • karta Multisport

LUB

wyślij swoje CV i list motywacyjny na adres mailowy: rekrutacja@famur.com. Prosimy o zamieszczenie w tytule maila numeru referencyjnego oferty oraz nazwy stanowiska, na które się aplikuje.

Prosimy również o dopisanie do przesyłanych aplikacji zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FAMUR SA, z siedzibą w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51 w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.”

W przypadku chęci udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez FAMUR SA prosimy także o dołączenie zgody o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FAMUR SA z siedzibą w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51 w celu udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.”

 

Klauzule informacyjne

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FAMUR SA z siedzibą w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51, nr KRS: 0000048716, Regon: 270641528, NIP: 6340126246. Spółka jest częścią Grupy TDJ, w związku z czym Pani/Pana dane osobowe będą objęte współadministrowaniem oraz przekazywane w obrębie Grupy TDJ na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. W przypadku jakichkolwiek pytań w zakresie przetwarzania danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres mailowy: iod@famur.com lub pisemnie na adres naszej siedziby z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. U Inspektora Ochrony Danych uzyska Pani/Pan informacje dot. uzgodnień między współadministratorami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) oraz na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego lub wycofania zgody, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczna na adres iod@famur.com.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. Niepodanie danych powoduje brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji. Odbiorcami danych mogą być podmioty doradztwa personalnego, wspierające Grupę w realizacji procesu rekrutacji. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przyjazna rekrutacja ptaszek