fbpx

Grupa FAMUR konsoliduje branżę górniczą

17 marca 2016 roku spółka celowa TDJ SA, dominującego akcjonariusza FAMUR SA, zawarła z Panem Krzysztofem Jędrzejewskim umowę warunkową nabycia kontrolnego pakietu akcji Kopex SA FAMUR otrzymał też informację, że będzie mógł wejść w prawa wynikające z powyższej umowy.

Zawarcie umowy uzależnione jest m.in. pozytywnych wyników Due Dilligence, restrukturyzacji finansowania Grupy Kapitałowej Kopex oraz otrzymania od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody na koncentrację. – Mam nadzieję, że biorąc pod uwagę trudną sytuację sektora, podjęcie kluczowych decyzji ze strony wierzycieli Kopex oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zostanie zrealizowane jak najszybciej z uwzględnieniem obecnych warunków rynkowych. Jest to absolutnie kluczowe dla powodzenia całego procesu. Jeśli harmonogram będzie przebiegać zgodnie z naszymi oczekiwaniami mamy szansę przeprowadzić  transakcję w sierpniu, a pierwsze efekty współpracy powinny być widoczne już w momencie formalnego przejęcia przez FAMUR kontroli nad Kopexem – mówi Mirosław Bendzera, Prezes Zarządu FAMUR SA Spełnienie warunków tej umowy umożliwi zbudowanie w przyszłości jednego silnego podmiotu opierającego się zarówno o FAMUR, jak i o Kopex. Warunkiem kluczowym tej transakcji jest kwestia wypracowania porozumienia z obecnymi wierzycielami Grupy Kapitałowej Kopex, które umożliwi stabilizację źródeł finansowania Grupy w długim terminie. Konsolidacja to w obecnej sytuacji rynkowej właściwy kierunek rozwoju dla obu firm, a planowana  operacja oznacza możliwość istotnego zwiększenia skali, jakości i efektywności prowadzonych działań na rynku krajowym i zagranicznym. – To najważniejszy moment w dotychczasowej historii spółek FAMUR i Kopex. Przed nami okres, który może przynieść wiele korzyści. To szansa na stabilizację oraz znakomita baza dla rozwoju obu firm, a przez to także całego Śląska. Połączone spółki stanowiłyby jedną z większych firm przemysłowych w Polsce, która z pewnością mogłaby dołączyć do grupy Championów narodowych, których tworzenie jest promowane w planie Ministra Morawieckiego. Z tej perspektywy jeszcze bardziej realne stanie się podbijanie rynków światowych  „Polskim Kombajnem Górniczym” i innymi produktami, z których jako polscy producenci jesteśmy znani już od wielu lat. Chciałbym, aby przyszłe połączenie potencjałów było wspólnym dziełem akcjonariuszy i pracowników spółek FAMUR i Kopex – dodaje Mirosław Bendzera. Historia obydwu firm pokazuje jak polska myśl technologiczna może być wykorzystywana na rzecz rozwoju górnictwa, nie tylko polskiego, ale również światowego. Innowacyjne technologie, prężnie funkcjonujące działy R&D, wieloletnie doświadczenie to tylko niektóre elementy, których jakość jest doceniana przez zagranicznych partnerów Grupy FAMUR i Kopexu.

Globe icon PL Globe icon