fbpx

Grupa FAMUR optymalizuje strukturę produkcji w obliczu pogarszającej się sytuacji branży pogłębionej negatywnym wpływem pandemii COVID-19

Grupa FAMUR w obliczu narastającego kryzysu spowodowanego spowolnieniem gospodarczym w branży wydobywczej oraz nakładającej się pandemii koronawirusa COVID-19 podjęła decyzję o dopasowaniu struktur produkcyjnych do zmieniających się potrzeb rynkowych.

W wyniku przeprowadzonej analizy obszaru produkcji przenośników taśmowych oraz kolejek i tras w kontekście obecnej sytuacji rynkowej i pogłębiającego się załamania gospodarczego, zarząd Famuru podjął decyzję o przeniesieniu wytwarzania tych grup produktowych z zakładu produkcyjnego w Piotrkowie Trybunalskim odpowiednio do zakładów w Nowym Sączu i Katowicach.

Powyższe pozwoli na ograniczenie negatywnych skutków redukcji zamówień w następstwie globalnego kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, w wyniku którego kontrahenci zarówno w kraju, jak i zagranicą wstrzymują inwestycje w maszyny i urządzenia górnicze, co szczególnie mocno dotknęło grupę produktową przenośników taśmowych oraz kolejek i tras. W obliczu trudnej sytuacji krajowej branży wydobywczej, dla której nadal nie opublikowano programu restrukturyzacji, Grupa nie widzi perspektyw na odbudowanie się popytu rynkowego na tę kategorię produktową na wcześniejszym poziomie.

Wobec tej sytuacji podjęto trudną decyzję o przystąpieniu do likwidacji oddziału w Piotrkowie Trybunalskim i realizacji zwolnień grupowych. Głównym przedmiotem działalności oddziału w Piotrkowie jest produkcja przenośników taśmowych, generująca ok. 85% przychodów oraz kolejek i tras, odpowiadająca za ok. 15% przychodów oddziału. W wyniku postępującego od maja br. spadku zapotrzebowania rynkowego na przenośniki taśmowe i spodziewanego dalszego lawinowego załamania od października, w obecnej sytuacji udało się pozyskać zamówienia pokrywające jedynie ok. 20% mocy produkcyjnych oddziału na kolejne miesiące i nie jest prawdopodobnym pozyskanie większej ich ilości. Jest to bezpośrednio związane z nasyceniem rynku tą grupą produktową, która jednocześnie jest łatwa w relokacji w przypadku potrzeby przeniesienia urządzeń do innej kopalni z ewentualnie likwidowanych ruchów, co w konsekwencji skutkuje, między innymi, drastycznym ograniczeniem lub wręcz brakiem nowych postępowań przetargowych. Równolegle nieskomplikowana konstrukcja tych urządzeń pozwala klientom serwisować je we własnym zakresie lub z pomocą powiązanych spółek remontowych, ograniczając tym samym obszar możliwości świadczenia usług aftermarektowych.

Produkcja przenośników taśmowych kontynuowana będzie w oddziale w Nowym Sączu, a kolejek i tras w Katowicach, pozwalając zachować kompetencje produkcyjne, techniczno-technologiczne oraz know-how produktowe w Grupie FAMUR. Oddział w Piotrkowie Trybunalskim postawiony zostanie w stan likwidacji. Część pracowników otrzyma możliwość przejścia do innych oddziałów – 27 osób do zakładu w Katowicach, a 10 do Nowego Sącza. Pozostali pracownicy – 198 osób – zostanie objętych procedurą zwolnień grupowych.

Globe icon PL Globe icon