fbpx

Grupa FAMUR partnerem i uczestnikiem Konferencji Górnictwo 2015

14 grudnia br. w Katowicach odbyła się Konferencja Górnictwo 2015. W ramach dwóch sesji tematycznych przedstawiciele świata biznesu oraz eksperci rynku wydobywczego rozmawiali na temat obecnych problemów i wyzwań dla całej branży górniczej w Polsce. Istotny element konferencji stanowiła dyskusja dotycząca aktualnej sytuacji firm zaplecza górniczego i ich strategii postępowania w czasach dekoniunktury. Oficjalnym partnerem wydarzenia była Grupa FAMUR SA

Odbywający się w ramach Konferencji Górnictwo 2015 panel „Mocne zaplecze na trudne czasy” był poświęcony kondycji spółek okołogórniczych i podejmowanym przez nie działaniom w dobie kryzysu branży wydobywczej. Uczestnicy debaty rozmawiali na temat możliwych kierunków rozwoju polskiego górnictwa oraz o roli i potrzebach spółek zaplecza w procesie jego stabilizacji. Aktywny udział w dyskusji wziął Prezes Zarządu FAMUR SA Mirosław Bendzera, który podkreślał, że trudna sytuacja górnictwa nie dotyczy jedynie rynku polskiego, ale jest problemem o skali globalnej. Prezes Bendzera przedstawił także działania podjęte w Grupie FAMUR, których efektem jest zarówno poszerzenie oferty produktowej, możliwe dzięki prowadzonym procesom akwizycyjnym, jak i dywersyfikacja rynków zbytu, wynikająca ze stale zwiększanego zaangażowania zagranicznego. „Dzięki konsekwentnej realizacji programu ekspansji zagranicznej GO GLOBAL rynki zagraniczne zaczynają się dla nas coraz szerzej otwierać, co znajduje odzwierciedlenie w strukturze przychodów Grupy FAMUR. W pierwszych trzech kwartałach 2015 roku eksport stanowił 30% przychodów spółki, a jego wartość wzrosła o 163% w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r.” – wyjaśniał Mirosław Bendzera. Zdaniem Prezesa FAMUR polskie firmy okołogórnicze już dzisiaj posiadają niezbędną technologię i wiedzę, by z powodzeniem konkurować na światowych rynkach. W tym aspekcie Prezes Bendzera podkreślał, że wciąż istnieje pilna potrzeba realnego wsparcia instytucji publicznych i finansowych dla spółek okołogórniczych w zakresie zabezpieczenia kontraktów zagranicznych, co w konsekwencji umożliwi oferowanie klientom kompleksowych rozwiązań inwestycyjnych.

Globe icon PL Globe icon