fbpx

Grupa FAMUR podpisała umowę na dostawę kompleksu ścianowego do Indonezji

FAMUR SA – czołowy dostawca rozwiązań dla branży wydobywczej w Europie, oraz Gerbang Daya Mandiri PT z siedzibą w Indonezji podpisały 8 listopada br. umowę na dostawę kompleksu ścianowego wraz z niezbędnym wyposażeniem. Wartość umowy wynosi ponad 10 mln euro.

Grupa FAMUR, konsekwentnie realizując założenia ekspansji zagranicznej ujętej w strategii na lata 2019 – 2023, nawiązała współpracę z indonezyjskim producentem węgla, firmą Gerbang Daya Mandiri PT. Zawarta umowa obejmuje dostawę kombajnu ścianowego, sekcji obudowy zmechanizowanej, przenośnika zgrzebłowego oraz aparatury elektrycznej, urządzeń transportowych i wyposażenia pomocniczego. Łączna wartość kontraktu wynosi 10 465 750 euro. Realizacja zamówienia będzie następować etapami, a ostateczny termin dostaw nastąpi w okresie dziesięciu i pół miesiąca od daty wejścia w życie kontraktu.

– Współpraca z firmą Gerbang Daya Mandiri PT w Indonezji to kolejny, niezwykle ważny kontrakt, wpisujący się w cele biznesowe określone w strategii FAMUR na lata 2019-2023. Cieszy nas fakt, że polska myśl techniczna może przyczyniać się do wzrostu efektywności wydobycia węgla w kolejnym państwie, zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo pracowników kopalni. Wybór naszej oferty to również najlepszy dowód, że Grupa FAMUR skutecznie wykorzystuje wieloletnie doświadczenia na globalnym rynku i unikalny know-how do budowania marki Made in Poland na świecie.– podkreśla Mirosław Bendzera, prezes FAMUR SA.

Grupa FAMUR jest obecna u klientów w ponad 40 krajach na pięciu kontynentach, a udział eksportu w przychodach wynosi ok. 33 proc. W ostatnim czasie spółka pozyskała kompleksowe kontrakty w Kazachstanie oraz w Chinach.  W najbliższej przyszłości planuje rozwinięcie sprzedaży na takich rynkach jak Australia, USA i Kanada.

Globe icon PL Globe icon