fbpx

Grupa FAMUR pozyskuje finansowanie na budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 134 MW

Spółki wchodzące w skład Grupy FAMUR zawarły z konsorcjum banków umowę kredytową typu project finance na sfinansowanie i refinansowanie poniesionych wydatków związanych z budową farm fotowoltaicznych. W ramach tego przedsięwzięcia zostanie zrealizowane 140 projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 134 MW. Wysokość limitów udzielonych spółkom wynosi 428 mln zł.

To kolejny krok Grupy w procesie przekształcenia jej w holding inwestujący w zieloną transformację oraz osiągnięcie do 2024 r. 70% przychodów niezwiązanych z węglem energetycznym.

Umowa kredytowa została zawarta pomiędzy konsorcjum banków i 32 spółkami, których jedynym wspólnikiem jest Projekt Solartechnik Fund FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY wchodzący w skład Grupy FAMUR.

Po stronie konsorcjum bankowego są: ING Bank Śląski SA, Bank Polska Kasa Opieki SA oraz BNP Paribas Bank Polska SA. Celem kredytu typu project finance jest w szczególności finansowanie i refinansowanie kosztów budowy 140 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy około 134 MW (z możliwością późniejszej konwersji tego kredytu na kredyt inwestycyjny) oraz pokrycie rezerwy obsługi zadłużenia.

– Od ubiegłego roku realizujemy strategię rozwoju w kierunku holdingu inwestującego w zieloną transformację. Pierwszym etapem było zaangażowanie w sektor fotowoltaiczny na bazie połączonych zasobów i kompetencji Projekt Solartechnik (PST), TDJ i Grupy FAMUR oraz zakontraktowanie projektów PV o łącznej mocy 175 MW z wygraną aukcją OZE w 2021 r., co potwierdziło naszą konsekwencję w budowaniu wielkoskalowych farm PV. Obecnie w naszym portfelu posiadamy projekty o łącznej mocy ok. 1,5 GW w tym 134 MW w trakcie budowy oraz kolejne 500 MW w przygotowaniu do realizacji. Podpisanie umowy z bankami pozwoli nam efektywniej zarządzać  strukturą finansowania obszaru PV, a jednocześnie FAMUR będzie miał możliwość częściowo uwolnić swoje środki zaangażowane w budowę tego segmentu i przeznaczyć je na dalszy rozwój. Stale wspieramy ekspansję zielonego biznesu, chcąc zapewnić mu fundusze na stabilny rozwój, tak aby w jak największym stopniu wykorzystać potencjał rynku – komentuje Mirosław Bendzera, prezes zarządu  FAMUR SA.

Ostateczna spłata kredytów musi nastąpić do 22 grudnia 2040 roku.

Globe icon PL Globe icon