fbpx

Historyczna akwizycja. Grupa TDJ przejęła kontrolę nad Kopex SA

Przejęcie przez należącą do Tomasza Domogały Grupę TDJ kontroli nad Kopex SA wieńczy największą akwizycję w branży maszynowej w Polsce. Transakcja warta 880 mln zł umożliwi kontynuację restrukturyzacji Grupy Kopex, co docelowo pozwoli połączyć jej aktywa z Grupą FAMUR. Dalekosiężnym zamiarem jest zbudowanie silnego dostawcy kompleksowych rozwiązań dla przemysłu wydobywczego, operującego w skali globalnej.

Zawarte wczoraj (tj. 1 grudnia 2016 roku), pomiędzy Spółkami Grupy Kopex, spółką zależną TDJ SA oraz siedmioma bankami, porozumienie restrukturyzuje zadłużenie Kopex SA Równocześnie oznacza ono spełnienie ostatniego warunku koniecznego do nabycia przez spółkę zależną TDJ SA większościowego pakietu akcji Kopex SA

Przejęcie kontroli nad Kopex SA przez TDJ to wielki dzień dla naszej firmy i ważne wydarzenie dla całej branży okołogórniczej. Osiągnęliśmy cel, do którego konsekwentnie dążyliśmy od wielu lat. Otworzyliśmy drogę do połączenia potencjału Famuru i Kopeksu, którego celem jest stworzenie silnej firmy z Polski, odnoszącej sukcesy na rynku maszyn górniczych w skali globalnej. Dziękuję wszystkim osobom, które swoją pracą, decyzjami i zaangażowaniem przyczyniły się do tego, że dzisiejsza transakcja stała się faktem – mówi Tomasz Domogała, Przewodniczący Rady Nadzorczej TDJ SA

– Podpisane porozumienie kończy trwającą od lat rywalizację dwóch największych spółek na zapleczu polskiego górnictwa. Kopex i FAMUR konkurowały oraz współpracowały od dawna, a od teraz będą mogły lepiej realizować wspólne cele, posiadając tego samego głównego właściciela. Jestem zadowolony, że przekazuję Grupę Kopex w dobre ręce. Podzielam pogląd, że konsolidacja to szansa dla Grupy TDJ, Kopeksu i Famuru na stworzenie narodowego czempiona, wzmacniającego technologicznie polskie górnictwo i śmiało wychodzącego na rynki zagraniczne. Życzę Tomaszowi Domogale wszelkiego powodzenia – mówi Krzysztof Jędrzejewski. W transakcję przejęcia większościowego pakietu akcji Kopex SA, TDJ SA zaangażował wyłącznie własne środki, przejmując jednocześnie ryzyka związane z sytuacją finansową Grupy Kopex. TDJ nabył 10% pakiet akcji Kopex SA w styczniu 2014 roku, a następnie zwiększył zaangażowanie do niemal 33% w maju 2016 roku. Dzisiejsza transakcja zwiększa posiadany pakiet do 66% i daje TDJ kontrolę nad Grupą Kopex. TDJ jest także właścicielem 72% akcji FAMUR SA – Najważniejszym wyzwaniem stojącym obecnie przed nami jest odzyskanie rentowności przez Grupę Kopex i wypełnienie wszystkich zobowiązań wobec wierzycieli finansowych spółki zgodnie z zawartą umową restrukturyzacji finansowej. W najbliższym czasie rozpoczniemy również pracę nad stworzeniem optymalnego modelu integracji potencjału Grupy Kopex z Grupą FAMUR, tak aby już na początku przyszłego roku móc ten proces rozpocząć  – mówi Tomasz Domogała, właściciel TDJ SA Podpisana umowa określa ogólne warunki restrukturyzacji zadłużenia finansowego Grupy Kopex. Porozumienie dotyczy m.in. kredytów i gwarancji udzielonych Kopex SA przez PKO BP SA, Pekao SA, ING Bank Śląski SA, BGŻ BNP Paribas SA oraz HSBC Bank Polska SA Łączna wartość zobowiązań wynosi ok. 620 mln zł. Głównym wyzwaniem dla TDJ będzie kontynuacja rozpoczętego przed kilkoma miesiącami programu restrukturyzacji operacyjnej Kopeksu. Jest on niezbędny ze względu na sytuację spółki i konieczność szybkiego odzyskania rentowności. Plan połączenia potencjału Famuru i Kopeksu zostanie opracowany w I kw. 2017 r. Produkty obu spółek dostępne są na rynkach w 30 krajach, na pięciu kontynentach. Sumaryczna wartość ich eksportu w 2015 r. i pierwszym półroczu 2016 r. wynosiła blisko 1 mld zł. – Zrealizowana przez TDJ SA transakcja, ale także jej forma, otwiera nam ścieżkę dalszego, dynamicznego rozwoju. W jej wyniku naszym głównym zadaniem będzie skupienie się na kluczowych kwestiach operacyjnych umożliwiających opracowanie, a następnie efektywne wdrożenie projektu integracyjnego. Szereg innych obowiązków, typowych przy tak skomplikowanych transakcjach, pozostanie po stronie naszego większościowego akcjonariusza. Mając na uwadze dzisiejsze otoczenie rynkowe, już samo wykorzystanie potencjału Kopeksu stanowi  olbrzymie wyzwanie. Jestem jednak przekonany, że posiadamy niezbędne doświadczenie nabyte w trakcie przeprowadzonych wcześniej procesów akwizycyjnych, jak również odpowiednie zasoby organizacyjne, żeby skutecznie przeprowadzić proces konsolidacji – mówi Mirosław Bendzera, Prezes Zarządu FAMUR SA –  Realizowany projekt wpisuje się w ogólnoświatowy trend konsolidacyjny w naszej branży, który mogliśmy zaobserwować w ostatnich latach w Niemczech, Stanach Zjednoczonych czy na Ukrainie.   Dzięki niemu będziemy dysponować szerokim portfolio produktów i usług oraz wypracowanymi przez lata modelami postępowań na konkretnych rynkach. To olbrzymi potencjał pozwalający na zbudowanie silnej polskiej firmy, która dysponując nowoczesną i konkurencyjną ofertą, jest gotowa do realizacji kompleksowych projektów o charakterze wydobywczo-energetycznym. Tym samym będziemy w stanie zintensyfikować realizację programu ekspansji zagranicznej Go Global i skutecznie konkurować na globalnym rynku – dodaje. Enterprise Value transakcji wyniosła ok. 880 mln zł, na co  składa się zadłużenie Spółki w wysokości ok. 620 mln zł oraz jej kapitalizacja w wysokości ok. 260 mln zł.    

Globe icon PL Globe icon