Jakość materiałów

Jakość materiałów oraz odpowiednio dobrane i przeprowadzone procesy obróbki cieplno-chemicznej decydują o niezawodności wytworzonych komponentów. Posiadamy dwie linie technologiczne pieców wgłębnych, w których wykonujemy obróbkę cieplną i cieplno-chemiczną, w szczególności zabiegi normalizacji, ulepszania, odpuszczania, nawęglania i hartowania.

 

Laboratorium badań materiałowych, zlokalizowane przy wydziale obróbki cieplnej, prowadzi czynności w zakresie:

 

  • potwierdzania prawidłowości procesu obróbki cieplnej,
  • weryfikacji składu chemicznego,
  • oceny mikro i makro struktury,
  • pomiaru twardości,
  • kontroli głębokości nawęglania,
  • weryfikacji występowania pęknięć i mikropęknięć metodami nieniszczącymi.