Kariera w Grupie FAMUR

Staże

Więcej

Co oferujemy?

Płatne staże dla studentów IV/V roku oraz osób, które maksymalnie 2 lata wcześniej ukończyły studia wyższe.

Nasz program to możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat funkcjonowania w dużej organizacji. Stażyści mogą liczyć na pomoc opiekunów z takich obszarów jak: produkcja, IT, marketing i PR, HR, handel, R&D, finanse, BHP czy serwis. Uczestnicy programu pracują zarówno nad bieżącymi zadaniami, jak i nad specjalnie przydzielonymi im projektami, dzięki którym mogą wykazać się wiedzą zdobytą na studiach.

Staże trwają od 3 do 6 miesięcy. Rekrutacja na nie trwa cały rok.

Proces rekrutacyjny

1 Etap

WYSŁANIE FORMULARZA APLIKACYJNEGO

Aktualne oferty staży publikowane są na stronie internetowej Grupy FAMUR. Przy wybranej propozycji wystarczy kliknąć przycisk „aplikuj”, wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz załączyć swoje CV.

2 Etap

ANALIZA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

Otrzymane zgłoszenia analizujemy pod kątem ich zgodności z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu.

3 Etap

ROZMOWA TELEFONICZNA I/LUB SPOTKANIE Z KANDYDATAMI

Z wybranymi osobami przeprowadzamy krótką rozmowę telefoniczną oraz zapraszamy na spotkanie w firmie, podczas którego pytamy kandydatów o ich doświadczeniach, zainteresowaniach oraz plany na przyszłość.

W zależności od obszaru odbywania stażu, kandydaci mogą zostać poproszeni o:

  • wypełnienie testu wiedzy,
  • rozwiązanie case study,
  • zaprezentowanie podstawowych praktycznych umiejętności z danego zakresu.
4 Etap

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROCESU REKRUTACJI

Każdą osobę, z którą przeprowadziliśmy rozmowę, staramy się jak najszybciej poinformować o naszej decyzji. Kandydatom, którzy pomyślnie przejdą wszystkie etapy procesu rekrutacyjnego, zaproponujemy staż.

Oferty staży

Stażysta/ka w Dziale Trade Finance

FAMUR SA
Katowice

Stażysta/ka w Zespole Analiz i Diagnostyki Maszyn

Famur Institute Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
Katowice

Nie znalazłeś oferty staży dla siebie?

Zostaw swoje CV w naszej bazie kandydatów. W Grupie FAMUR często pojawiają się nowe propozycje staży.

Prosimy o dopisanie do przesyłanych aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (nr telefonu, e-mail) przez FAMUR SA, z siedzibą w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51 w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.”
W przypadku chęci udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez Grupę TDJ prosimy także o dołączenie klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (nr telefonu, e-mail) przez TDJ SA, z siedzibą w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51 w celu udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.”
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FAMUR Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51 nr KRS: 0000048716, Regon: 270641528, NIP: 6340126246. Spółka jest częścią Grupy TDJ, w związku z czym Pani/Pana dane osobowe będą objęte współadministrowaniem oraz przekazywane w obrębie Grupy Famur i Grupy TDJ na potrzeby realizacji procesu rekrutacji. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Grupy Famur, który możliwy jest poprzez adres mailowy: iod@famur.com oraz pisemnie na adres naszej siedziby z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. U Inspektora Ochrony Danych uzyska Pani/Pan informacje dot. uzgodnień między współadministratorami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Kodeks Pracy oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego lub wycofania zgody, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu zakończenia przyszłych postepowań rekrutacyjnych lub wycofania zgody. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczna na adres iod@famur.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. Niepodanie danych powoduje brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
 

Wyślij swoje CV