fbpx

KGHM ZANAM i FAMUR planują współpracę i wspólne przedsięwzięcia

List intencyjny o współpracy podpisali 23 sierpnia przedstawiciele zarządów spółek akcyjnych KGHM ZANAM i FAMUR.

Obie firmy specjalizują się w produkcji i usługach realizowanych na rzecz branży wydobywczej. KGHM ZANAM to renomowany producent samojezdnych maszyn górniczych wykorzystywanych głównie w kopalniach rudy miedzi. FAMUR obsługuje rynek górnictwa odkrywkowego i podziemnego, m.in. dostarcza  zmechanizowane kompleksy ścianowe i kompleksy do drążenia wyrobisk korytarzowych dla głębinowych kopalń węgla, a także podziemne i naziemne systemy transportu, maszyny dla górnictwa odkrywkowego oraz urządzenia dla transportu towarów masowych i przeładunku. Spółki mają również podobne, wieloletnie doświadczenie. Gorlicki oddział Grupy FAMUR nawiązuje tradycją do Fabryki Maszyn i Narzędzi Wiertniczych w Gliniku Mariampolskim, której początki datują się pod koniec XIX wieku. KGHM ZANAM w ubiegłym roku obchodził jubileusz 50-lecia, a dorobek firmy opiera się na najlepszych doświadczeniach inżynierów tworzących i naprawiających park maszynowy dla rozwijającego się przemysłu rud miedzi w Polsce. – Obecnie w biznesie ważne są kontakty i dobre relacje, dlatego współpraca ze spółką FAMUR będzie w dużej mierze szansą na rozszerzenie wzajemnych powiązań, znalezienie dodatkowych partnerów biznesowych i umocnienie naszych pozycji na rynkach zagranicznych – mówi Bohdan Pecuszok, prezes KGHM ZANAM. Współpraca obu firm będzie dotyczyła przede wszystkim wspólnych przedsięwzięć obejmujących dystrybucję maszyn i urządzeń górniczych  oraz obsługę  posprzedażową na rynkach zagranicznych. FAMUR posiada obecnie własne spółki w Rosji, Kazachstanie, na Ukrainie i w Indiach, co pokrywa się z planami ekspansji zagranicznej KGHM ZANAM. Firmy będą prowadzić również wspólne działania marketingowe, co pozwoli na ograniczenie kosztów i zwiększenie zasięgu działań na potencjalnych rynkach zbytu. – Celem listu intencyjnego podpisanego przez FAMUR i KGHM ZANAM jest dążenie obu spółek do rozwijania kompleksowej i długoterminowej współpracy na wielu światowych rynkach. Rozwój spółek Grupy FAMUR opieramy na konsekwentnej realizacji programu ekspansji zagranicznej Go Global. Stale poszukujemy możliwości na optymalizację naszej działalności w tym zakresie, nie tylko w obszarze produktowym, ale także obszarze usług i wsparcia biznesu. Dlatego liczymy, że kooperacja z KGHM ZANAM pozwoli nam na uzyskanie efektów synergii w obszarze planowanej współpracy oraz na zwiększenie komplementarności naszej oferty dla zagranicznych partnerów – mówi Mirosław Bendzera, prezes zarządu FAMUR SA KGHM ZANAM i FAMUR podejmą się też wspólnych przedsięwzięć w zakresie projektów badawczo-rozwojowych. – Szczególnie w kwestii innowacji liczy się kreatywność partnerów i płynna wymiana wiedzy. Będziemy mieli szansę na połączenie sił z firmą o wieloletnich doświadczeniach, co może zaowocować nowymi pomysłami i projektami o szerszym niż dotąd zakresie – podkreśla prezes Bohdan Pecuszok.

Globe icon PL Globe icon