KOLEJKA SPĄGOWO-ZĘBATA

System transportu podziemnego przeznaczony do przewożenia ciężkich, wielkogabarytowych maszyn i urządzeń oraz ludzi w podziemnych wyrobiskach górniczych. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom konstrukcyjnym ciągnika spalinowego  możliwe jest wykorzystanie istniejących w kopalniach torów, które na odcinkach nachylonych będą uzupełnione tylko o listwę zębatą umieszczoną centralnie między szynami. Takie rozwiązanie umożliwia bezprzeładunkowy transport ciężkich ładunków w krótszym czasie i przy mniejszych kosztach.

System spełnia najbardziej wymagające kryteria pracy pod ziemią, gwarantuje niezawodność i bezpieczeństwo, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów eksploatacji.