fbpx

Konsorcjum Kopex-PBSz i FAMUR PEMUG odebrało teren pod budowę szybu Grzegorz

18 września br. spółka Tauron Wydobycie symbolicznie przekazała konsorcjum Kopex-PBSz i FAMUR PEMUG teren pod budowę szybu Grzegorz dla Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie. Inwestycja będzie realizowana na podstawie umowy zawartej 15 maja br. Zakończenie prac i osiągnięcie pełnej funkcjonalności nowego szybu przewidziane są w 2023 roku.

Docelowo szyb Grzegorz będzie miał 870 m głębokości i średnicę 7,5 m. W pierwszej fazie będzie pełnić rolę szybu wentylacyjno–wdechowego, a następnie uzyska funkcję materiałowo-zjazdową. Zakładany projekt przewiduje wyeliminowanie w przyszłości wydobycia podpoziomowego, dzięki czemu zwiększony zostanie poziom bezpieczeństwa pracy górników, a także poprawiona zostanie wentylacja podziemnych wyrobisk. Polepszenie warunków klimatycznych pozwoli na wydłużenie efektywnej pracy załogi. Nowoczesna infrastruktura umożliwi także skrócenie drogi transportowej zarówno dla ludzi, jak i materiałów. – Konsorcjum spółek Kopex-PBSz i FAMUR PEMUG charakteryzuje się unikalnym doświadczeniem i referencjami w realizacji projektów związanych z głębieniem i wyposażeniem Górniczych Wyciągów Szybowych. Dzięki temu posiadamy know-how oraz zasoby, by realizować nowoczesne i kompleksowe inwestycje dla przemysłu wydobywczego. PBSz od lat jest jednym z potentatów w zakresie robót górniczych, drążenia i wyposażania rur szybowych. FAMUR PEMUG brał z kolei udział w budowie i wyposażaniu większości stalowych wież szybowych w górnictwie węglowym w Polsce – mówi Paweł Maksym, prezes Zarządu Kopex-PBSz. – Wspólna oferta Kopex-PBSz i FAMUR PEMUG na budowę szybu Grzegorz oparta była o wcześniejszą współpracę obu podmiotów przy tego typu kontraktach. Pozwoliło nam to maksymalnie wykorzystać uzupełniające się kompetencje obu spółek w obszarze budowy szybów górniczych – dodaje Paweł Maksym. Połączenie potencjału finansowego i technicznego w ramach konsorcjum FAMUR PEMUG i Kopex PBSz pozwoliło na przygotowanie atrakcyjnej i kompletnej oferty na budowę szybu Grzegorz. To dowód, że dzięki produkcji i dostarczaniu zaawansowanego sprzętu i najwyższej jakości usług Grupa FAMUR wspiera technologicznie rozwój branży wydobywczej w Polsce. Planowany w najbliższych latach wzrost inwestycji w krajowym górnictwie znacząco przyczyni się do jego modernizacji. Większościowym właścicielem zarówno Famuru, jak i PBSz jest TDJ. Pozwala to na skorelowanie wizji i kierunków rozwoju spółek należących do grupy kapitałowej, co nie tylko znacznie ułatwia uzyskiwanie efektów synergii w realizowanych projektach inwestycyjnych, ale także pomaga zwiększać komplementarność ofert dla partnerów w Polsce i na rynkach zagranicznych. Na zdjęciu: Paweł Maksym, prezes Zarządu Kopex-PBSz oraz Zdzisław Filip, prezes Zarządu TAURON Wydobycie (tauron.pl).

Globe icon PL Globe icon