KRUSZARKI ŚCIANOWE

Przeznaczone są do wstępnego kruszenia dużych brył urobku transportowanych przenośnikiem ścianowym. Szeroki zakres regulacji wysokości bębna kruszącego nad zgrzebłami pozwala na rozdrobnienia urobku do wymaganych rozmiarów, co zapobiega jego blokowaniu się w rejonie przesypu z przenośnika ścianowego na podścianowy.

Kruszarka ścianowa montowana jest na specjalnie do tego celu przystosowanej rynnie dołącznej napędu głównego przenośnika zgrzebłowego ścianowego. Regulacja wysokości bębna kruszącego realizowana siłownikiem hydraulicznym jest płynna.

Kruszarki typu GLINIK Glinik 800 (FRC-8) Glinik 900 (FRC-9)
Moc silnika 100-160 100-160 kW
Przełożenie przekładni zębatej i=20 i=20
Obroty bębna kruszącego 75 75 obr./min
Szerokość bębna kruszącego 800 900 mm
Średnica bębna kruszącego 844 844 mm
Zakres regulacji wysokości bębna (od blachy ślizgowej rynny) 400-1500 400-1500 mm
     
Kruszarki typu FAMUR SKK-3
Moc silnika 85 (zabudowany w bębnie kruszącym) kW
Przekładnia planetarna zabudowana w bębnie kruszącym
Obroty bębna kruszącego 237 obr./min
Szerokość bębna kruszącego 860 mm
Średnica organu kruszącego 840 mm
Zakres regulacji wysokości bębna (od blachy ślizgowej rynny) 400-1500 mm
   
Kruszarki typu KS KS4 KS2
Zainstalowana moc 100-250 100-132 kW
Średnica bębna kruszącego 947 947 mm
Długość bębna kruszącego 855 lub 970 855 lub 970 mm
Obroty bębna kruszącego 180 200 min-1
Obroty silnika 1480 1480 min-1
Średnica płaszcza bębna kruszącego 660 660 mm
Maksymalny prześwit pod bębnem kruszącym 1500 1100 mm
Przeniesienie napędu przekładnia zębata oraz sprzęgło przeciążeniowe (cierne) przekładnia pasowasprzężona z platformą
Przełożenie i = 8 i = 7,4
Regulacja wysokości bębna płynna, siłownikiem hydraulicznym płynna, siłownikiem hydraulicznym
Skok siłownika podnoszenia 200 - 350 200 - 350 mm
Zasilanie przenośnika z magistrali kopalnianej, emulsja olejowo-wodna o ciśnieniu 32 MPa z magistrali kopalnianej, emulsja olejowo-wodna o ciśnieniu 32 MPa
Ciśnienie zasilania układu zraszania maks. 2 MPa z rurociągu p. poż. maks. 2 MPa z rurociągu p. poż.
Wydajność odpowiednia do wydajności przenośnika odpowiednia do wydajności przenośnika
Miejsce montażu strefa wysypu przenośnika ścianowego strefa wysypu przenośnika ścianowego