KSW-1500EU1

KSW-1500EU1 jest dwuramionowym kombajnem ścianowym z elektrycznym napędem posuwu pracującym na  przenośnikach ścianowych o szerokości trasy 860-1100 mm w układzie bezcięgnowym. Przeznaczony jest do dwukierunkowego urabiania i ładowania węgla w ścianowym systemie eksploatacji bezwnękowej.

Przystosowany jest do pracy w pokładach eksploatowanych systemem ścianowym przy nachyleniu podłużnym do 35° i  poprzecznym do 20° po wzniosie oraz 12° po upadzie. Napęd posuwu kombajnu zapewniają dwa ciągniki, z których każdy napędzany jest trójfazowym silnikiem asynchronicznym. Silniki te zasilane są z dwóch przemienników częstotliwości zabudowanych w kombajnie, które zapewniają możliwość płynnej regulacji częstotliwości wyjściowej w zakresie od 0-120Hz, co daje płynną regulację prędkości posuwu kombajnu od 0 do 36 m/min. Układ sterowania posuwem zapewnia wyrównanie momentów na obu silnikach posuwu.

Zastosowana przekładnia napędu posuwu o zmiennej geometrii pozwala na regulację wielkości prześwitu pod kadłubem kombajnu w  zakresie 220 mm. Węzły łożyskowe i połączenia sworzniowe obrotowe są smarowane za pomocą systemu automatycznego smarowania zainstalowanego na kombajnie.

Kombajn jest wykonany i certyfikowany zgodnie ze standardami ATEX oraz MA, co umożliwia jego eksploatację w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Uniwersalny zespół zasilająco-sterujący umożliwia wykonanie kombajnu na trzy różne napięcia zasilania: 1000 V, 1140 V i 3300 V.

KSW-1500EU1 wyposażony jest w zaawansowany system sterowania i diagnostyki pracy, który w całości oparty został o magistralę CAN, cechującą się dużą niezawodnością i szybkością działania. Przystosowany jest do pracy w cyklu automatycznym w trybie „skrawu wzorcowego”, powtarzającym cykl eksploatacji wprowadzony przez obsługę. Sterowanie kombajnem standardowo odbywa się z wykorzystaniem pilotów radiowych lub lokalnie za pomocą pilotów kablowych.

Kombajn posiada nowoczesną dwukierunkową transmisję danych, która umożliwia integrację jego pracy  z systemem zintegrowanego sterowania kompleksu ścianowego. System sterowania i diagnostyki pracy umożliwia wizualizację parametrów eksploatacyjnych na stanowisku kontroli zlokalizowanym w rejonie chodnika podścianowego jak i na powierzchni w centrum sterowania urządzeń dołowych. W kombajnie zainstalowano karty pamięci, na których zapisywane są parametry pracy maszyny. Opcjonalne wyposażenie stanowią ognioszczelne kamery obserwacyjne, z których obraz może być wyświetlany na odpowiedniej stacji transmisji danych.

System sterowania dostosowuje parametry eksploatacji do warunków obciążeń silników, zapewniając efektywne wykorzystanie ich zainstalowanych mocy. Przemienniki częstotliwości pracują w trybie momentowym, co pozwala na optymalizację pracy napędu posuwu i zabezpiecza układ przed przeciążeniami dynamicznymi oraz zwiększa żywotność podzespołów mechanicznych.

KSW-1500EU1 może być wyposażony w instalację powietrzno-wodną AWASS stanowiącą innowacyjny system zabezpieczający przed zapłonem lub wybuchem metanu i pyłu węglowego. 

 

Model 3D

Zakres wysokości urabiania 1,55 - 4,80 m
Maksymalna zainstalowana moc
  • napęd organów urabiających
  • napęd posuwu
  • napęd hydrauliki
  • napęd kruszarki

1705

  • 2 x 350; 2 x 630
  • 2 x 120
  • 30
  • 110; 175

kW

Napięcie zasilania 1000; 1140; 3300 V
Średnica organów urabiających 1500 - 2500 mm
Zabiór organów urabiających 800 - 1000 mm
Siła posuwu 2 x 460 kN
Prędkość posuwu 0 - 36 m/min
Masa 67 - 76 t