KTW-100

KTW-100 jest przeznaczony do pracy w  podziemnych korytarzowych wyrobiskach zakładów górniczych. Jego zadanie polega na zmechanizowanym urabianiu skał i załadunku urobku na urządzenia odstawy. Może również znaleźć zastosowanie w górnictwie skalnym oraz w różnego rodzaju robotach inżynieryjnobudowlanych.

Do urabiania przeznaczona jest para głowic urabiających, wyposażona w noże obrotowe. Do zredukowania zapylenia, jak również gaszenia iskier, kombajn posiada baterię wyposażoną opcjonalnie w inżektorowy system zraszania lub system zraszania powietrzno-wodnego, jak również system zraszania sektorowego, bezpośrednio na głowicy urabiającej.

Kombajn może pracować w wyrobiskach w warunkach IV kategorii zagrożenia metanowego, w wyrobiskach zaliczonych do „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu, w warunkach klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, I i II stopnia zagrożenia tąpaniami oraz w pokładach zagrożonych wyrzutami skał.

Wytrzymałość urabianej skały na ściskanie 60/80 60/80 MPa
Maks. moc silników zabudowanych na kombajnie 169/201 169/201 kW
Podstawowe napięcie zasilania 500, 1000 500, 1000 V
Masa 28000 28000 kg
Nacisk na spąg 0,11 0,11 MPa
Maksymalne nachylenia poprzeczne ± 50 ± 50  o
Maksymalne nachylenia wzdłużne ±180 ±180  o
Maks. przekrój wyrobiska wykonywany z jednego ustawienia 22 22 m2
Moc silnika organu urabiającego 100 132 kW
Wysokość urabiania 4,26 4,26 m
Szerokość urabiania 5,23 5,23 m

KOMBAJN SPEŁNIA WYMAGANIA:

  • dyrektywy ATEX UE
  • dyrektywy EMC
  • dyrektywy maszynowej UE