KTW-150

KTW-150 jest przeznaczony do pracy w  podziemnych korytarzowych wyrobiskach zakładów górniczych. Drąży wyrobiska korytarzowe o wielkości obudowy ŁP 8-12 wg PN-93/G 15000/02 w pokładach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. Jego zadanie  polega na zmechanizowanym urabianiu skał i załadunku urobku na urządzenia odstawy. Może również znaleźć zastosowanie w górnictwie skalnym oraz w różnego rodzaju robotach inżynieryjnobudowlanych.

Kombajn może pracować w wyrobiskach w warunkach IV kategorii zagrożenia metanowego, w wyrobiskach zaliczonych do „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu, w warunkach klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, I i II stopnia zagrożenia tąpaniami oraz w pokładach zagrożonych wyrzutami skał.

Całkowita zainstalowana moc 272 kW
Moc silnika organu urabiającego 150 kW
Wytrzymałość urabianej skały na ściskanie 100 MPa
Wysokość urabiania 4,48 m
Szerokość urabiania 6,05 m
Pochylenie poprzeczne wyrobiska ± 5 o
Pochylenie wzdłużne wyrobiska ± 18 o
Nacisk na spąg 0,13 MPa
Podstawowe napięcie zasilania 1000 V
Masa kombajnu 48 t

KOMBAJN MOŻE BYĆ STEROWANY:

  • z pulpitu w kabinie obsługi
  • z pulpitu przenośnego (zdalne sterowanie do 15 metrów od kombajnu)
  • z pulpitu na stanowisku wydzielonym, oddalonym (za kombajnem) o ~ 50 metrów, w warunkach szczególnego zagrożenia np. wyrzutami metanu, skał lub zagrożeniem wodnym (wykonanie opcjonalne)

KOMBAJN MOŻE BYĆ WYPOSAŻONY W CZTERY RODZAJE UKŁADÓW ZRASZANIA ZAPEWNIAJĄCYCH SKUTECZNE GASZENIE ISKRY I REDUKCJĘ ZAPYLENIA:

  • zraszanie sektorowe (wewnętrzne), bezpośrednio z uchwytów nożowych na organach urabiających
  • zewnętrzne inżektorowe z ramki za organem urabiającym
  • zewnętrzne powietrzno-wodne z ramki za organem urabiającym
  • sektorowe (wewnętrzne) łacznie z powietrzno-wodnym z ramki, przeznaczone do urabiania skał ze skłonnością do iskrzenia oraz wysokiego poziomu metanu w pokładzie

KOMBAJN SPEŁNIA WYMAGANIA:

  • dyrektywy ATEX UE
  • dyrektywy EMC
  • dyrektywy maszynowej UE