KTW-200

KTW-200 został zbudowany w celu drążenia wyrobisk o przekroju do 35,5 m2. Posiada możliwości urabiania skał o wytrzymałości na ściskanie w granicach do 110 MPa. Kombajn może pracować zarówno w kopalniach węgla kamiennego, jak i w szeroko pojętym budownictwie, np. przy drążeniu tuneli.

W KTW-200 zastosowano uchwyty nożowe z inżektorowym zasysaniem powietrza, które oprócz prawidłowego gaszenia iskier zapewniają zmniejszenie zapylenia. Zraszanie jest realizowane poprzez kurtynę wodną z baterii zamocowanej na wysięgniku oraz poprzez głowice urabiające, które posiadają wbudowany rozdzielacz sektorowy.

W kombajnie zastosowano silniki elektryczne firmy FME DAMEL, certyfikowane wg norm lEC - 60079 oraz nowe, proporcjonalne rozdzielacze elektrahydrauliczne firmy Bosch-Rexroth, które posiadają odpowiednie certyfikaty ATEX.

Całkowita moc silników zainstalowanych na kombajnie 492 kW
Moc silnika organu urabiającego 250 kW
Wytrzymałość urabianej skały na ściskanie 110 MPa
Maksymalny przekrój wyrobiska 35,5 m2
Wysokość urabiania 5,0 m
Szerokość urabiania 7,0 m
Podcięcie spągu 0,3 m
Pochylenie poprzeczne wyrobiska ± 5 o
Pochylenie wzdłużne wyrobiska ± 18 o
Nacisk na spąg 0,13 MPa
Prędkość jazdy - robocza 0 - 6 m/min
Prędkość jazdy - manewrowa 0 - 10 m/min
Napięcie zasilania 1000, 1100, 1140 V

KOMBAJN ZOSTAŁ WYSPOSAŻONY W SZEREG CIEKAWYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNCYH:

  • system sterowania lokalnego (ze stanowiska operatora) oraz bezprzewodowy system sterowania radiowego o zasięgu do 15 m
  • programowalne urabianie
  • system pozycjonowania w osi chodnika wraz z systemem poziomowania
  • zraszanie sektorowe
  • system współpracy ze stanowiskiem sterowania i wizualizacji umieszczonym w odległości 50 m za kombajnem w warunkach szczególnego zagrożenia wyrzutami skał (opcjonalnie)
  • dwubiegową przekładnię napędu organów urabiających (opcjonalnie)
  • dwubiegowe przekładnie napędu łańcucha przenośnika zgrzebłowego (opcjonalnie)

PONADTO KOMBAJN MOŻE BYĆ WYPOSAŻONY W:

  • urządzenie wiercąco-kotwiące
  • teleskopowy wysięgnik