ESG

Zarządzanie - Ład korporacyjny

Więcej

Zasady ładu korporacyjnego

Dobre praktyki spółek notowanych na GPW


Ład korporacyjny (ang. corporate governance) to zbiór zasad postępowania, skierowanych zarówno do organów spółek oraz członków tych organów, jak i do większościowych i mniejszościowych akcjonariuszy. Zasady ładu korporacyjnego odnoszą się do szeroko rozumianego zarządzania spółką. Celem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW jest umacnianie transparentności spółek giełdowych, poprawa jakości komunikacji spółek z inwestorami, wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy także w materiach nie regulowanych przez prawo, a przy tym nie stwarzanie obciążeń dla spółek giełdowych, nie równoważonych korzyściami wynikającymi z potrzeb rynku.


Zachęcamy do zapoznania się z zasadami ładu korporacyjnego, które stosuje FAMUR S.A oraz dokumentem „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”.


Spółka opublikowała oświadczenia, zgodnie z wymaganiami powyższego rozporządzenia. Oświadczenia te stanowią część Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, które dostępne są na stronie z raportami finansowymi FAMUR SA (sekcja Relacje Inwestorskie > Raporty > Raporty roczne).

Sprawozdania Zarządu z działalności FAMUR SA


Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 –  dostępna poniżej w sekcji do pobrania.

Aktualny KRS Spółki do pobrania ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości.


Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i w Radzie Nadzorczej FAMUR SA w latach 2015-2021

ZARZĄD
Stan na dzień Liczba kobiet Liczba mężczyzn
31.12.2021 1 4
31.12.2020 1 6
31.12.2019 1 6
31.12.2018 1 7
31.10.2017 1 5
31.12.2016 1 4
31.12.2015 1 4
RADA NADZORCZA
Stan na dzień Liczba kobiet Liczba mężczyzn
31.12.2021 1 5
31.12.2020 2 5
31.12.2019 2 5
31.12.2018 2 5
31.12.2017 2 5
31.12.2016 1 4
31.12.2015 0 5

 

PobierzRaporty EBI