LOKOMOTYWA TOROWA SPALINOWA PIOMA LDS-80

Lokomotywa ta przeznaczona jest do transportu materiałów i przewozu osób po torach typu kolejowego o prześwicie 750-900 mm. Jest przystosowana do eksploatacji w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. Posiada budowę wielobryłową, której zasadniczymi podzespołami są przedział silnikowy i dwie kabiny maszynistów posadowione na dwóch skrętnych wozach napędowych. Dzięki takiej konstrukcji maszyna doskonale porusza się po zakrętach i nie ma tendencji do wypadania z torów. Konstrukcja wozów napędowych zapewnia stały i równomierny docisk wszystkich kół napędzanych, dzięki czemu eksploatacyjna siła ciągu lokomotywy jest wyższa niż dla lokomotyw dwuosiowych.

Rozstaw torów 750 do 900 mm
Maksymalna siła ciągu 43 kN
Maksymalna prędkość jazdy 4,3 m/s
Maksymalne nachylenie trasy ±4 °
Minimalny promień skrętu trasy w poziomie 12 m