Aktualności

Więcej

FAMUR SA zakończył pierwszą fazę połączenia z ELGÓR+ZAMET

4.01.2016

30 grudnia 2015 roku Zarząd FAMUR SA podpisał umowę inwestycyjną z ELGÓR + ZAMET Sp. z o.o. w sprawie planowanego połączenia obu spółek, a także kupił pakiet akcji E+Z. Tym samym została zrealizowana pierwsza faza umowy zmierzającej do połączenia obu podmiotów. Jednocześnie Rada Nadzorcza FAMUR SA podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem 1 stycznia 2016 r. do Zarządu FAMUR SA Dawida Gruszczyka, Prezesa Zarządu ELGÓR + ZAMET, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Grupa FAMUR partnerem i uczestnikiem Konferencji Górnictwo 2015

16.12.2015

14 grudnia br. w Katowicach odbyła się Konferencja Górnictwo 2015. W ramach dwóch sesji tematycznych przedstawiciele świata biznesu oraz eksperci rynku wydobywczego rozmawiali na temat obecnych problemów i wyzwań dla całej branży górniczej w Polsce. Istotny element konferencji stanowiła dyskusja dotycząca aktualnej sytuacji firm zaplecza górniczego i ich strategii postępowania w czasach dekoniunktury. Oficjalnym partnerem wydarzenia była Grupa FAMUR SA