Aktualności

Więcej

Grupa FAMUR zrealizuje kolejny kontrakt dla Polskiej Grupy Górniczej

14.12.2018

Grupa FAMUR podpisała w dniu 13 grudnia umowę z Polską Grupą Górniczą na dostawę 96 kompletów nowych sekcji obudowy zmechanizowanej dla KWK Murcki-Staszic. Umowa jest następstwem wyboru oferty FAMUR z dn. 30 listopada 2018 r. w ramach przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez PGG. Obudowy mają zostać dostarczone do klienta w ciągu 18 tygodni od podpisania umowy. Wartość kontraktu to prawie 44,5 miliona złotych netto.

PBSz SA zrealizuje prace podziemne dla JSW SA

7.12.2018

Należąca do Primetech SA spółka Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA (PBSz SA) podpisało w dniu 30 listopada 2018 r. umowę z Jastrzębską Spółką Węglową (JSW SA) na wykonanie robót podziemnych. Prace mają być zrealizowane dla kopalni KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka, należącej do Grupy JSW. Inwestycja, w którą zaangażowany będzie PBSz SA, jest związana z planami pozyskiwania przez kopalnie należące do Grupy JSW nowych wyrobisk i tym samym zwiększania wydobycia węgla.

Szczęść Boże Górniczej Braci!

4.12.2018

Z okazji Dnia św. Barbary składamy wszystkim Pracownikom branży górniczej oraz ich Rodzinom życzenia wszelkiej pomyślności i zdrowia. Niech patronka górników otacza Was swoją opieką! Zarząd i Pracownicy Grupy FAMUR

FAMUR ze srebrnym medalem na wystawie iENA w Norymberdze

23.11.2018

Przyrząd do pomiaru obciążeń dynamicznych noży skrawających organów roboczych został nagrodzony srebrnym medalem na Targach iENA w Norymberdze. Jedna z największych europejskich wystaw wynalazków odbyła się między 1 a 4 listopada.

famur_pro_logo

Nasza wiedza, innowacje i inspiracje

Zobacz FAMUR PRO

Alians strategiczny pomiędzy spółką FAMUR a Głównym Instytutem Górnictwa

5.11.2018

FAMUR SA i Główny Instytut Górnictwa podpisały w dniu 31 października br. porozumienie o współpracy strategicznej. Partnerski alians umocni pozycję obu podmiotów na polskim rynku oraz stworzy nowe możliwości ich rozwoju.

FAMUR – cel TOP 3 na świecie w 2023 roku

26.09.2018

Dynamiczna ekspansja zagraniczna, utrzymanie pozycji lidera w Polsce, oferowanie kompleksowych rozwiązań, opartych o innowacyjne technologie oraz wejście w Hard Rock Mining – to główne cele nowej strategii rozwoju Grupy FAMUR na lata 2019–2023. Grupa planuje wzrost przychodów do poziomu 2,5–2,7 mld zł w 2023 roku, z czego ponad 50% ma pochodzić z eksportu. W efekcie wdrożenia nowej strategii, FAMUR chce stać się preferowanym, globalnym dostawcą kompleksowych, innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu wydobywczego i przeładunkowego i wejść do światowego TOP 3 producentów maszyn dla sektora wydobywczego w obszarze Soft Rock Mining.

Bardzo dobre wyniki pierwszego półrocza potwierdzeniem dynamicznego rozwoju Grupy FAMUR

26.09.2018

W pierwszej połowie bieżącego roku Grupa FAMUR osiągnęła ponad miliard złotych przychodów, ponad dwa razy więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Zarówno wynik netto, jak i EBITDA były prawie dwukrotnie wyższe niż w pierwszym półroczu 2017. Tak pozytywne rezultaty, przy minimalnym stopniu zadłużenia Grupy stanowią solidną bazę dla wprowadzania w życie nowej strategii rozwoju.

FAMUR w gronie sygnatariuszy umowy GÓRNICTWO OK

13.08.2018

W dniach 9 – 11 sierpnia br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się  konferencja PRE_COP24 pod hasłem „Polska droga do czystego środowiska”. Wydarzenie miało na celu wypracowanie wspólnego polskiego stanowiska w sprawie polityki klimatycznej przed grudniowym szczytem klimatycznym COP24. Ważnym punktem konferencji było podpisanie umowy w ramach projektu Górnictwo OK, której stroną był […]

Grupa FAMUR i Jastrzębska Spółka Węglowa planują wspólnie pracować nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla górnictwa głębinowego

19.07.2018

Grupa FAMUR i Jastrzębska Spółka Węglowa, przy aktywnym udziale Jastrzębskich Zakładów Remontowych oraz JSW Innowacje, otwierają drogę do współpracy w ramach opracowywania innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych zwiększających efektywność oraz umożliwiających monitorowanie procesu wydobycia węgla kamiennego w kopalniach głębinowych, przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa pracy. W ramach kooperacji obie spółki są również zainteresowane możliwością oferowania usług […]

KOPEX uzgodnił z JSW SA podstawowe warunki sprzedaży akcji PBSz SA

18.07.2018

Podpisanie Term-Sheet jest konsekwencją zakończenia kilkumiesięcznych rozmów między partnerami. JSW w styczniu br. złożyła warunkową wiążącą ofertę przejęcia 95,01 proc. Przedsiębiorstwa Budowy Szybów. Właścicielami ok. 95 proc. akcji PBSz są spółki Grupy KOPEX, obecnie wchodzącej w skład Grupy FAMUR. Na podpisanie ostatecznej umowy, konkretyzującej prawa i obowiązki stron oraz warunki przejścia akcji PBSz na JSW […]