MODUŁ STEROWANIA ELEKTROZAWORAMI F3-24Ex

Iskrobezpieczny moduł wejścia/wyjścia przeznaczony do sterowania elektrozaworami. Sterowanie elektrozaworami może odbywać się dwustanowo lub w sposób płynny (tzw. proporcjonalny). Porty wejścia/wyjścia mogą również służyć jako interfejsy dwustanowe ogólnego przeznaczenia. Komunikacja z modułem odbywa się za pomocą magistrali RS485. Zwarta budowa i zastosowane złącza M12 umożliwiają zabudowę urządzenia na zewnątrz maszyny bez konieczności dodatkowego zabezpieczania przed trudnymi warunkami środowiskowymi.

Moduł sterowania elektrozaworami F3-24Ex zapewnia stopień ochrony przeciwwybuchowej poziomu zabezpieczenia „ia”.

  • sterowanie zaworami proporcjonalnymi – 7 wyjść wysokoprądowych, 6 wyjść niskoprądowych (mostek H)
  • możliwość konfiguracji innego trybu pracy kanałów wejścia/wyjścia: 13 wejść cyfrowych, 7 wejść analogowych
  • sygnalizacja pracy za pomocą diod LED (stan wejść/wyjść oraz portów RS485)
  • wykonanie iskrobezpieczne umożliwiające montaż w strefie zagrożonej wybuchem
  • wysoka odporność na wibracje mechaniczne i trudne warunki środowiskowe
Typ F3-24Ex
Napięcie zasilania 12 V DC
Komunikacja 2 x RS485
Kanały wejścia/wyjścia 7 x wyjścia dwustanowe lub proporcjonalne wysokoprądowe
Kanały wejścia/wyjścia 6 x wyjścia dwustanowe lub proporcjonalne niskoprądowe (mostek H)
Dopuszczalna temperatura otoczenia 0-70 °C
Stopień ochrony IP55
Waga 2,2 kg
Cecha  1453  I M1 Ex ia I Ma