MODUŁ ZABEZPIECZEŃ SILNIKOWYCH F3-07Ex

Moduł zabezpieczeń silnikowych F3-07Ex przeznaczony jest do zabezpieczania silników elektrycznych oraz transformatorów stosowanych przede wszystkim w urządzeniach i maszynach górniczych. Można go stosować w wyłącznikach kompaktowych /stacjach zasilających/ zespołach transformatorowych itp.

Zewnętrzne iskrobezpieczne obwody pomiarowe modułu F3-07Ex przewidziane są do pracy w pomieszczeniach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz do klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

  • wejścia/wyjścia I/O: 3xDI, 3xDO
  • pomiar prądu 1-3 faz poprzez przetworniki prądowo-napięciowe
  • zabezpieczenie zwarciowe, przeciążeniowe, termiczne uzwojeń i łożysk, upływowe
  • zabezpieczenie przed asymetrią oraz zanikiem jednej z faz , przed pracą przy niewłaściwej kolejności faz, przed pracą bez obciążenia (tzw. „suchobieg”), przed nadmiernym czasem trwania rozruchu, przed zbyt małym odstępem czasu pomiędzy kolejnymi rozruchami
  • kontrola ciągłości ekranu
Typ F3-07Ex
Napięcie zasilania 24 V DC
Komunikacja RS485/OPTO (MODBUS RTU)
Zakres wejść pomiarowych dla przetworników I/U do 28 V
Dopuszczalna temperatura otoczenia 5-60 °C
Stopień ochrony IP54
Waga 1,2 kg
Cecha  1453  I (M1) [Ex ia op is Ma] I